Vechtdal zoekt knappe koppen

0
176

Hoogopgeleide jongeren laten het Vechtdal links liggen. Ondernemers in de gemeenten Ommen, Dalfsen en Hardenberg hebben moeite om vacatures voor hooggekwalificeerde banen gevuld te krijgen.

Jongeren gaan studeren in grotere steden elders in het land en komen daarna niet of heel moeilijk terug. Aan deze ‘brain drain’ moet wat gebeuren. 

Daarom staken bestuurders, studenten, onderwijsinstellingen en ondernemers gistermiddag de koppen bij elkaar bij Landstede in Zwolle tijdens een arbeidsmarktconferentie. Ze willen aantrekkelijke arbeids- en stageplaatsen voor hoogopgeleiden creëren, zodat het Vechtdal door deze doelgroep niet meer over het hoofd gezien wordt.

Vanwege de huidige economische crisis is het probleem niet heel acuut, maar over een paar jaar zien ondernemers in het Vechtdal zich voor grote uitdagingen gesteld, zo vindt Tinus IJzebrink van IJzebrink Installatiewerken in Hardenberg. “Er zijn al eerder pogingen geweest om hbo’ers naar Hardenberg te trekken. Windesheim heeft een kennis- en innovatiecentrum in Hardenberg gehad.” Het HBO-centrum heeft in augustus vorig jaar de stekker uit de Hardenbergse locatie getrokken. De gemeente Hardenberg heeft aangegeven dat de samenwerking met Windesheim zeker niet afgelopen is door het sluiten van het Hardenbergse centrum. IJzebrink, tevens bestuurslid van de Stichting Werk & Educatie van de ondernemersorganisatie De Koepel in Hardenberg, vindt dat de boodschap breed uitgedragen moet worden. Hooggeschoolden moeten de weg naar het Vechtdal blijven vinden. In zijn bedrijf probeert hij daar alle ruimte voor te bieden. “Wij zijn een erkend leer- en werkbedrijf en bieden stageplekken. We proberen zo veel mogelijk mensen binnen te krijgen.” Over de resultaten van de arbeidsmarktconferentie is hij dus niet zo positief gestemd, hij kon er overigens niet bij aanwezig zijn. “Alles loopt terug, ook de overheidssubsidies. Die heb je wel nodig om zaken mogelijk te maken.” Wethouder Ilona Lagas van de gemeente Ommen vatte het plan op om een conferentie te houden over het probleem. Ze kwam op het idee omdat uit een onderzoek naar voren kwam dat juist in de regio Vechtdal opvallend weinig hoogopgeleide mensen werken. “Van de nieuwe directeur van de Rabobank kreeg ik te horen dat zij zo moeilijk aan hbo’ers uit de streek kon komen. Terwijl ze die hard nodig hebben omdat zij juist bekend zijn met de streek en de mentaliteit van de mensen.” Windesheim-student weg- en waterbouw Geert Hendriks uit Lemele gaat aan de slag voor het convenant. “Er wordt onderzoek gedaan en met de actiepunten die daaruit rollen, gaan we in het Vechtdal aan de slag”, weet de Lemelenaar.

Martin Luinstra van Luinstra Watermanagement uit Nieuwleusen zet ook vol overgave zijn krabbel: “De werkgevers moeten er hard aan trekken om de regio op de kaart te zetten, dat is onze taak. Die studenten weten gewoon niet wat wij allemaal te bieden hebben.” Luinstra doet veel om zijn bedrijf onder de aandacht te brengen bij studenten. Hij geeft gastlessen bij Windesheim en in Nijmegen. “De kloof tussen opleidingen en bedrijfsleven is erg groot. Het onderwijs loopt tien jaar achter qua technieken die gegeven worden. Daar moet ook aandacht voor zijn. Studenten komen wel naar ons bedrijf, als ze ons maar eenmaal kennen.” Het Vechtdal-convenant is de opmaat naar een sociaal akkoord dat regiobreed gesmeed moet worden, vindt Bert Beun. De oud-directeur van Van Dijk Bouw in Hardenberg is in januari begonnen als directeur van het Deltion College Zwolle. Over zo’n akkoord wordt verder gesproken tijdens een arbeidsmarktbijeenkomst voor de regio Zwolle van werkgeversorganisatie VNO NCW.