Boerderijsloop voor rechter

0
103

DEN HAAG/NIEUWLEUSEN – Twee bewoners van het Oosteinde in Nieuwleusen hebben de Raad van State gevraagd de sloop van een van de laatste karakteristieke boerderijen aan het Oosteinde tegen te houden. “Het hele aanzicht van de buurt zal veranderen”, zei Oosteinde-bewoner H. Jans die samen met zijn buurtgenote Anna Bosman sloop van de boerderij uit 1890 wil voorkomen.

Er komen twee vrijstaande landhuizen voor in de plaats in het kader van de zogeheten rood-voor-rood regeling. Die geeft agrariërs de kans om hun oude bedrijfsgebouwen te slopen in ruil voor woningbouw. De gemeente Dalfsen spreekt van een sterke verbetering van de omgeving omdat de verwaarloosde bebouwing aan het Oosteinde 56-58 verdwijnt. “Die boerderij is geen monument dat bewaard hoeft te blijven”, zei een woordvoerster van de gemeente bij de Raad van State in Den Haag.

Het op stapel staande project aan het Oosteinde hangt samen met een inmiddels gesloopt agrarisch bedrijf aan het Westeinde 76. De gemeente heeft de eigenaren van de bedrijven aan het Westeinde en het Oosteinde drie compensatiewoningen beloofd en daarvoor is een bestemmingsplan gemaakt waartegen Jans en Bosman zich verzetten. Aan het Westeinde zouden twee compensatiewoningen gebouwd mogen worden maar omdat de gemeente het perceel te klein vindt voor twee woningen wordt een van de huizen overgeheveld naar het Oosteinde waar er twee komen te staan. Tegen bebouwing aan het Westeinde hebben de twee Oosteindebewoners geen bezwaar maar wel tegen twee vrijstaande woningen aan het Oosteinde en sloop van de oude dwarshuisboerderij die daar nog staat. Nieuwleusenaar Jans verliest daardoor zijn uitzicht over de historische landerijen.

De twee tegenstanders menen dat het hele plan niet kan doorgaan omdat er minder vierkante meters worden gesloopt dan zou moeten. “De gemeente heeft de mestplaten aan het Oosteinde en het Westeinde aangemerkt als te slopen gebouwen maar dat mag helemaal niet”, zeggen de twee. Dalfsen zegt dat de mestplaten zijn voorzien van een opstaande wand. “Dan zijn het mestsilo’s en die tellen wel degelijk mee bij het te slopen oppervlak”, aldus de gemeente.