Regionalisering van de brandweer schiet Dalfsen in verkeerde keelgat

0
62

Door de regionalisering van de brandweer krijgen lokale gemeenteraden minder invloed op het beleid en voelen vrijwilligers zich er minder bij betrokken.

Deze vrees sprak Jos Ramaker (Gemeentebelangen) uit tijdens de raadsvergadering. Ramaker zei ‘geschrokken’ te zijn van de informatie die hij had gekregen over de regionalisering. “Alles wordt groter gemaakt, maar het wordt volgens ons niet beter. De betrokkenheid vna vrijwilligers neemt af.” Hij kreeg in ietwat bedekte termen bijval van burgemeester Han Noten: “Ik ben zelf ook geen uitgesproken voorstander van regionalisering. Om meerdere redenen: als gemeente verliezen we aan invloed en houden we wel de verantwoordelijkheid.” Noten had liever gezien dat er op landelijk niveau was gekozen voor nauwe samenwerkingsverbanden, zoals die nu al bestaan in de regio IJsselland. “Die constructie had mijn voorkeur. Maar het is een gepasseerd station, want we zijn wettelijk verplicht mee te werken aan het uitgestippelde beleid.” Hij stelde er ter geruststelling van Ramaker tegenover dat de besluitvorming rond de regionalisering zorgvuldig is verlopen en er goede afspraken zijn gemaakt. “Daarin is ook veel aandacht voor vrijwilligers. Hun positie is goed geregeld in een sociaal plan.”

Noten was het ook eens met Ramaker over de hiaten in de bereikbaarheid van het alarmnummer 112. “Dat is soms gewoonweg niet te bereiken”, aldus het raadslid. Volgens Noten heeft een onderzoek naar de kwaliteit van de meldingen geresulteerd in kritische aanbevelingen, die de minister moet opvolgen. “Minister Opstelten is daar ook toe bereid. Ik beloof u dat we dat als burgemeesters in de gaten zullen houden.”