Nieuw afvalbeleid Dalfsen goed van start

0
62
Daling van de hoeveelheid restafval en stijging van de hoeveelheid GFT afval.

 
In 2013 is de gemeente Dalfsen gestart met het zogenaamde omgekeerd inzamelen van afval en de eerste resultaten zijn positief. De hoeveelheid restafval in het eerste half jaar van 2013 is gedaald ten opzichte van het eerste half jaar van 2012. De hoeveelheid GFT-afval kent een enorme stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. 

Het doel dat de gemeente Dalfsen met het omgekeerd inzamelen heeft is dat grondstoffen meer hergebruikt kunnen worden en dat er zo weinig mogelijk restafval overblijft. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee van de inwoners. 

Wat is er gewijzigd?
Vanaf 1 januari betalen inwoners niet meer voor het legen van de groene GFT-container. Ook hebben de inwoners van het buitengebied een groene GFT-container gekregen.
Daarnaast is sinds 1 april is het aantal ledigingsdagen voor de grijze restafvalcontainer verminderd naar 1 keer per vier weken.

Wat zijn de eerste resultaten?
De cijfers van het eerste half jaar van 2013 (nieuw beleid) zijn vergeleken met de cijfers van het eerste half jaar van 2012 (oud beleid) en daaruit blijkt dat de hoeveelheid restafval met ongeveer 22% is gedaald. Dit is een afname van 475.000 kilo. Ook is het gemiddelde aantal ledigingen gedaald van 5 naar 4 keer per huishouden.

De hoeveelheid GFT-afval is met maar liefst 77% (+ 775.000 kilo) gestegen! Sinds de invoering van de minicontainers is dit de eerste keer dat meer GFT-afval wordt ingezameld dan restafval. Het gemiddelde aantal ledigingen is verdubbeld naar 4 keer per huishouden. De resultaten komen overeen met de omliggende gemeenten, die hetzelfde nieuwe afvalbeleid hebben ingevoerd in 2012. De verwachting is dat deze positieve lijn doorzet. 

Wat zijn de volgende stappen?
Momenteel worden de plannen uitgewerkt voor de volgende fase. Hierbij worden de inwoners nog meer gestimuleerd om het afval te scheiden. In oktober wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad.