Gemeente stimuleert vernieuwende ideeën gezondheid

0
62

De gemeente Dalfsen is op zoek naar ideeën, projecten of initiatieven die een bijdrage leveren aan het voorkomen of vroegtijdig signaleren van problemen van inwoners uit de gemeente Dalfsen. Of het nou gaat om creatieve en vernieuwende ideeën over het gezond en veilig opgroeien van jongeren of het zien van mogelijkheden om ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig thuis laten wonen. Saam Welzijn bekijkt graag met initiatiefnemers hoe ruimte geboden kan worden aan de invulling van ideeën of initiatieven.

Wethouder Uitslag legt uit: “We zijn op zoek naar vernieuwende projecten die bijdragen aan het voorkomen of vroegtijdig signaleren van problemen zodat de gezondheid van inwoners wordt vergroot en minder zorg nodig is. Dat is goed voor de inwoners én voor de gemeente. Zowel organisaties als inwoners kunnen ideeën aandragen. Saam Welzijn denkt graag mee over de mogelijkheden met betrekking tot de realisatie van het initiatief.”

Initiatiefnemers kunnen met ideeen en initiatieven terecht met bij welzijnsorganisatie Saam Welzijn. Saam Welzijn kan ondersteuning bieden om het idee of initiatief te concretiseren en te bekijken welke subsidies mogelijk zijn, zoals de Maatschappelijke duurzaamheid en Innovatieve preventieve welzijnsprojecten. Met vragen kan men ook terecht bij de Infopunten in de Kulturhusen, telefonisch contact opnemen met Saam Welzijn via telefoonnummer 0529 28 21 21 of per email contact opnemen via info@saamwelzijn.nl.