Dalfsen werkt samen met vrijwilligers, politie en Veilig Verkeer Nederland aan verkeersveiligheid

0
87

Jaarlijks worden er in de gemeente Dalfsen gedragsprojecten uitgevoerd die tot doel hebben de verkeersveiligheid te vergroten. Ook in 2018 is weer een groot aantal educatie- en voorlichtingsprojecten uitgevoerd. Dit doet de gemeente in nauwe samenwerking met een groot aantal vrijwilligers, Veilig Verkeer Nederland (afdeling Dalfsen) en de politie. De samenwerking met al deze partijen verloopt constructief en goed. Mede daardoor is de gemeente in staat om de acties binnen de begroting uit te voeren.

Dit blijkt uit de Evaluatie actieplan verkeersveiligheid 2018 die het college van B&W aanbiedt aan de gemeenteraad. De gemeente Dalfsen vindt het belangrijk om te werken aan verkeersveiligheid. Verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding staan hoog in het vaandel. Ook in 2019 en daaropvolgende jaren streeft de gemeente ernaar het aantal verkeersongevallen te reduceren en zet daarbij in op gedragsbeïnvloeding. Voorbeelden daarvan zijn: het uitvoeren van campagnes over het gevaar van social media in het verkeer en dode hoek projecten, het organiseren van praktische fietsvaardigheidstrainingen voor jong en oud, het verkeersexamen voor basisschoolleerlingen, opfriscursussen verkeersregels, scootmobieltrainingen, buurtacties en het in gesprek blijven met betrokkenen over het verbeteren van de verkeersveiligheid in het algemeen.