In gesprek over Dalfser toekomst

0
63

Op maandag 27 mei bespreekt de raad de ‘oogst’ van de eerste fase van de ontdekkingsreis naar de nieuwe missie en visie van de gemeente Dalfsen. In deze eerste fase gingen raad en college met elkaar in gesprek. In de vervolgfase gaat de gemeente in gesprek met inwoners, ondernemers en andere partners om de missie en visie van de gemeente vorm te geven.

Typisch Dalfsen
Hoe willen we dat onze gemeente er over 10 jaar uitziet? En wat is er voor nodig om dit voor elkaar te krijgen? In de nieuwe missie en visie krijgen deze vragen hun plek. De eerste fase leidde tot vijf breed gedragen ankerpunten op basis waarvan het bredere gesprek met de gemeenschap gevoerd gaat worden. Het zijn tijdloze, typisch-Dalfser waarden: dynamiek, erbij horen, respect, noaberschap en nuchterheid. Zij bieden een aanzet bij de verdere verkenning de komende periode. De afronding van de eerste fase op 27 mei door de raad is daarmee het startschot voor de brede dialoog. Streven is eind dit jaar een nieuwe missie en visie ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.

Voor wie benieuwd is naar de eerste stappen die gezet zijn, neem een kijkje op www.dalfseningesprek.nl. De eerste fase met de gemeenteraad staat hier beschreven en geeft een beeld van de opgehaalde waarden en Dalfser verhalen.

Samen in dialoog
In het vervolgtraject trekt de gemeente samen op met de Dalfser samenleving. Hierbij wil de gemeente de deskundigheid en gebiedskennis van inwoners, ondernemers en partners aanboren en met elkaar het gesprek aangaan. Iedereen die woont, werkt en recreëert in de gemeente Dalfsen is welkom om mee te doen. Die dialoog wil de gemeente vormgeven in lijn met de vijf waarden: dynamiek, erbij horen, respect, noaberschap en nuchterheid. De input die opgehaald wordt uit de samenleving wordt ook gebruikt als basis voor de ontwikkeling van de Omgevingsvisie. De eerste dialogen met inwoners, ondernemers en partners vinden naar verwachting rond de zomer plaats.

Waarde van gezamenlijk traject
De verkenning met de samenleving vormt het grootste deel van het traject dat moet leiden tot een nieuwe missie en visie. Erica van Lente, burgemeester van Dalfsen: “We gaan met de samenleving in gesprek over de toekomst. Vanuit oprechte interesse en betrokkenheid hopen we te ontdekken waar Dalfsen zich de komende periode op moet richten, en even belangrijk is de vraag hoe we dat willen doen. Hoe kunnen gemeente en gemeenschap het beste uit elkaar halen om de toekomst van Dalfsen verder vorm te geven?”