Oplaten ballonnen vanaf 2 juli verboden in de gemeente Dalfsen

0
82

Vanaf 2 juli is het in de gemeente Dalfsen verboden ballonnen op te laten. Dit heeft de gemeenteraad op 17 juni besloten. Het verbod is opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en geldt voor alle ballonnen die door middel van hete lucht, helium of andere gassen worden opgelaten.

Wethouder Schuurman: “Het oplaten van ballonnen vervuilt niet alleen het milieu, maar heeft ook ernstige gevolgen voor dieren. Vogels en vissen eten de restanten van ballonnen of kunnen verstrikt raken in de linten, waardoor zij zich verwonden of zelfs sterven. Ik ben blij dat de gemeenteraad het oplaatverbod heeft laten opnemen in de APV.”

Milieuschade
Plastic zwerfvuil is een groeiend probleem. Opgelaten ballonnen dragen hier aan bij en leveren een gevaar op voor dieren. Het materiaal van ballonnen breekt niet (snel) af, waardoor resten lang in de natuur blijven liggen.

Verbod
Het verbod geldt voor alle ballonnen die door middel van hete lucht, helium of andere gassen worden opgelaten. Naast de ‘gewone ballon’ gaat het om bijvoorbeeld ook om (papieren) wensballonnen die opgelaten worden met een vuurbron. Deze ballonnen leveren namelijk ook brandgevaar op. Bewoners en bedrijven mogen nog wel bomen en objecten versieren met ballonnen, zolang zij deze zelf weer opruimen.

Alternatief
Gelukkig zijn er genoeg milieuvriendelijke en feestelijke alternatieven voor ballonnen. Op de website www.dieballongaatnietop.nl, een initiatief van Vereniging Kust & Zee, Stichting De Noordzee en Plastic Soup Foundation, staan verschillende milieuvriendelijke voorbeelden. Denk bijvoorbeeld aan een ballonhaag, vliegers, of een lampionnenoptocht.