Positieve resultaten jeugdsportmonitor voor de gemeente Dalfsen

0
76

Wethouder Jan Uitslag heeft eind augustus uit handen van Hack Goettsch, directeur sportservice Overijssel, de resultaten van de Jeugdsportmonitor 2018 ontvangen.

Met de jeugdsportmonitor wordt onder jongeren in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar het sport- en beweeggedrag en de leefstijl onderzocht. De monitor laat op veel punten een stijgende lijn zien, mede dankzij de inzet van de buurtsportcoaches. Zo voldoen 26% van de jongeren aan de beweegnorm (9% in 2016), sport 83% regelmatig (80% in 2016) en zijn 77% van de jongeren lid van een sportvereniging (76% in 2016).

Ten aanzien van leefstijl is er eveneens een stijgende lijn te zien. Steeds meer jongeren eten groente en fruit. Ook zijn er meer jongeren dagelijks water gaan drinken en ontbijten. Hack Goettsch deelt een compliment uit aan de buurtsportcoaches: “We kunnen deze positieve cijfers niet los zien van de inzet van de buurtsportcoaches. Deze inzet is van groot belang: ze verrichten ontzettend veel werkzaamheden om jong en oud aan het bewegen te krijgen.”

“Ondanks de positieve cijfers, ligt nog wel een behoorlijke opgave. Wat bijvoorbeeld opvalt is dat de criteria onder jongeren met een lage sociaal economische status minder hoog scoren”, vervolgt Goettsch. Het percentage van jongeren met overgewicht is met 1% gedaald, maar in het primair onderwijs ligt dit percentage nog altijd op 11% (ten opzichte van 5% onder jongeren in het voortgezet onderwijs). In het voortgezet onderwijs is het aantal jongeren dat gedrag vertoont met een laag energieverbruik (TV kijken/gamen) toegenomen. Slechts 19% van de jeugd beweegt of speelt dagelijks buiten. Dit percentage ligt aanzienlijk hoger in het primair onderwijs (29%) dan in het voortgezet onderwijs (9%). Tenslotte is bijna één op de vier jongeren van mening dat er in de buurt te weinig beweeg- en sportmogelijkheden zijn.

Nieuw beweeg- en sportbeleid
Op basis van de resultaten staat de gemeente voor een aantal uitdagingen. Zo kan:

  • De beweegnorm aanzienlijk omhoog.
  • De buitenruimte aantrekkelijker worden gemaakt voor jeugd uit het voortgezet onderwijs.
  • Het gedrag onder jongeren met een laag energieverbruik worden omgezet in actieve beweegvormen.
  • Het aanbod in kantines en snackautomaten op veel plekken in de gemeente gezonder.
  • Op basis van wijkanalyses gerichter worden ingezet op het bereiken van jongeren met een lage sociaal economische status.

Deze uitdagingen verwerkt de gemeente in het nieuwe sport- en beweegbeleid wat eind september in de gemeenteraad wordt behandeld.