Gratis nestkastjes voor inwoners gemeente Dalfsen

0
178

De gemeente Dalfsen deelt 1.000 gratis nestkastjes uit aan inwoners. Ondanks dat dit niet dé oplossing is voor het stijgende aantal eikenprocessierupsen is aangetoond dat koolmezen, pimpelmezen en ook andere vogels, eikenprocessierupsen eten. Door nestkastjes op te hangen in de buurt van eikenbomen worden ze gestimuleerd om deze rupsen op te eten. Inwoners kunnen van 29 januari tot en met 11 februari 2020 een nestkastje aanvragen op www.dalfsen.nl/nestkastje.

{loadmoduleid 158}

Inwoners die via de website een nestkastje hebben aangevraagd ontvangen een aanvraagbevestiging in de mail. Op vertoon van deze aanvraagbevestiging kunnen inwoners een nestkastje ophalen op woensdag 12 februari tussen 13.00 uur en 15.00 uur bij een van de volgende locaties:

  • Gemeentewerf Dalfsen
  • Dorpsplein Anjerpunt, Hoonhorst
  • Gemeentewerf Lemelerveld
  • Gemeentewerf Nieuwleusen
  • Parkeerplaats de Wiekelaar, Oudleusen

In het aanvraagformulier geven inwoners aan waar ze het nestkastje op willen halen. De actie geldt zolang de voorraad strekt, volgens het principe: wie het eerst komt wie het eerst maalt. Uiteraard is de actie alleen bedoeld voor inwoners uit de gemeente Dalfsen en maximaal één aanvraag per adres. De vogelkastjes zijn gemaakt door medewerkers van stichting Dalfsen Werkt. Zij hebben Douglas houten planken gebruikt met een verwachte levensduur van 10 tot 15 jaar.

Eikenprocessierups

De nestkastjes worden door de gemeente uitgedeeld omdat inwoners in de lente- en zomerperiode veel overlast ondervinden van de eikenprocessierups. De nestkastjes geven onderdak aan vogels, waaronder ook koolmezen. Om ervoor te zorgen dat de koolmezen eikenprocessierupsen gaan eten is het advies aan inwoners vanaf eind maart begin april te stoppen met het voeren van vogels. Zo gaan ze zelf actief op zoek naar voedsel.

Maatregelen

Het blijft nodig om de overlast van de eikenprocessierups ook op andere manieren aan te pakken. Zo blijft de gemeente inzetten op het biologisch preventief bestrijden van de eikenprocessierups. Dit gebeurt in het begin van het voorjaar, zodra de rupsen uit de eitjes zijn maar nog geen brandharen hebben. Hiervoor worden alleen biologische middelen ingezet. Daarnaast kiest de gemeente er steeds nadrukkelijker voor om insectvriendelijk te gaan beheren en te kiezen voor biologisch bermbeheer. Insecten die op deze plekken afkomen, zoals de roofwants en de gaasvlieg, zijn natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. In de kernen,  waar ondanks alle acties nog overlast blijft bestaan, worden de nesten van de eikenprocessierups in gemeentelijke bomen tot 5 meter hoog zoveel mogelijk weggezogen na een melding. Dit geldt ook voor gemeentelijke bomen langs inritten en tuinen in het buitengebied. Ook helpt het als inwoners hun tuin vergroenen (meer groen en minder tegels) of stukjes tuin inzaaien of aanplanten met streekeigen bloemen en planten.

De gemeente Dalfsen heeft zich aangemeld voor het Topsectorenonderzoek Beheer eikenprocessierups van Wageningen Environmental Research. Doel van het onderzoek is het minimaliseren van de maatschappelijke en ecologische impact van de eikenprocessierups en de maatregelen ter beheersing hiervan. De gemeente Dalfsen werkt ook samen met andere overheden in Noordwest Overijssel om te komen tot een regionale aanpak. Dit gebeurt onder leiding van de provincie Overijssel en gemeenten Raalte en Oldenzaal. Het doel is om te komen tot een zoveel als mogelijk eenduidige aanpak in beheersing en communicatie.