Samenwerkingsovereenkomst Wonen ondertekend

0
66
Samenwerkingsovereenkomst Wonen ondertekend

Woningstichtingen VechtHorst en Vechtdal Wonen, Huurdersvereniging TOEK, Huurdersvereniging Verenigd Huurbelang (VHB) en de gemeente Dalfsen hebben prestatieafspraken voor 2021 vastgelegd. De vijf partijen werken met elkaar aan een gezamenlijk doel: betaalbaar, duurzaam en prettig wonen in de gemeente Dalfsen. Ze hebben onder andere afspraken gemaakt over passend en betaalbaar wonen voor de groeiende groep senioren, het vroegtijdig signaleren van problemen en bijdragen aan de leefbaarheid in wijken.

Elk jaar maakt de gemeente Dalfsen met de woningcorporaties en de huurdersverenigingen afspraken over onderwerpen die te maken hebben met wonen in de gemeente Dalfsen. Bijvoorbeeld over het aantal en soort woningen dat de corporaties in het komende jaar in de gemeente gaan bouwen. Maar er is ook aandacht voor duurzaamheid, doelgroepen (senioren, statushouders, jongeren) en leefbaarheid.

Betaalbaar wonen in Dalfsen

In 2019 heeft de gemeenteraad van Dalfsen de Woonvisie vastgesteld. Wethouder André Schuurman: “In de nieuwe Woonvisie is opgenomen dat de gemeente tot 2024 wil groeien met een totaal van 600 woningen. Zo creëren we passende woonruimte voor onze inwoners.” Van het totale aantal huurwoningen bouwt VechtHorst er 180, verdeeld over de verschillende kernen. In 2021 bouwt VechtHorst 80 woningen. Dit zijn vooral kleine, betaalbare woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens en geschikte woningen voor ouderen. De corporaties en de gemeente onderzoeken samen welke locaties binnen de gemeente geschikt zijn voor nieuwe sociale huurwoningen die in de jaren daarna worden gebouwd.

Leefbaarheid

Een mooie en betaalbare (huur-)woning alleen is niet voldoende om prettig te wonen. Ook de omgeving is belangrijk. Verloedering in de wijk, overlast van buren en dergelijke hebben ook invloed op het woongenot. Daarom zetten partijen in op het thema leefbaarheid. Bijvoorbeeld door afspraken over buurtbemiddeling bij overlast en onderhoud van de openbare ruimte te maken. “We zijn blij dat we in onze regio vanaf 1 januari gaan beginnen met buurtbemiddeling”, zegt Robert Waarsing, directeur VechtHorst. “Landelijk worden met deze aanpak mooie successen behaald. Buren kunnen nu onder begeleiding van een bemiddelaar met elkaar in gesprek gaan. Daarmee willen we voorkomen dat kleine ergernissen uitgroeien tot nare situaties. Dit is een mooi voorbeeld van hoe we met de gemeente en andere partijen meer inzetten op leefbaarheid in de gemeente Dalfsen.” Verder zijn afspraken gemaakt over achterstanden bij huurbetaling en samenwerking om schulden bij de huurders te voorkomen. Martijn Rink, bestuurder van Vechtdal Wonen, vult aan: “De prestatieafspraken zijn een prachtig voorbeeld van hoe wij in gezamenlijkheid de uitdagingen in Dalfsen aanpakken. Juist door deze netwerksamenwerking bundelen wij onze krachten en zijn zo maatschappelijk van meerwaarde.”

Wonen, welzijn en zorg

Ook in onze gemeente worden inwoners gemiddeld ouder. Zo groeit het aantal 80-plussers de komende 10 jaar sterk van 1.420 naar 2.365 in 2030 (ca. + 66%). De meeste ouderen willen zelfstandig thuis wonen of worden daartoe verplicht door de nieuwe wetgeving ‘Scheiden wonen en zorg’. Om langer zelfstandig thuis te kunnen (blijven) wonen moet de woning wel geschikt zijn. Er zijn daarom afspraken gemaakt dat het aantal zorggeschikte huurwoningen met minimaal 25 per jaar toeneemt.