Raadsvragen CDA Dalfsen: Erftoegangswegen N340 en flexibele woonruimte (zoals tiny houses)

0
451
Raadsvragen CDA Dalfsen: Erftoegangswegen N340 en flexibele woonruimte (zoals tiny houses)

DALFSEN – Maandagavond zal de CDA-fractie Dalfsen over twee onderwerpen raadsvragen stellen: Erftoegangsweg N340 (Bert Ruitenberg) en flexibele woonruimte (Betsy Ramerman). De raadsvergadering is maandagavond vanaf 19:30 live te volgen vanuit het gemeentehuis van Dalfsen en ris.dalfsen.nl.

Erftoegangsweg N340

De werkzaamheden aan de Vechtdalverbinding vorderen gestaag. Onlangs is het nieuwe tracé van de N340 geopend en ook een deel van de fietspaden en erftoegangswegen langs die N340 is inmiddels in gebruik.

Het doel is een veilige – en betere doorstroming van het verkeer. Wat de doorstroming op het nieuwe tracé betreft lijkt dit zeker het geval te zijn. Of de erftoegangswegen veiliger zijn? – daar hebben wij als CDA-fractie nogal zorgen over.

Over die zorgen is de afgelopen jaren veel gezegd én geschreven en de CDA-fractie heeft indringend gewaarschuwd over het ontstaan van gevaarlijke situaties bij vermenging van alle verkeer op de erftoegangswegen. We hebben de volgende vragen aan het college/verantwoordelijk portefeuillehouder:

 • Bent u op de hoogte dat de erftoegangsweg (tussen de Engellandweg en de Koesteeg) nogal problemen oplevert?
 • Is het college/de wethouder het met ons eens:
  • dat dit gedeelte veel te smal is voor landbouwvoertuigen?
  • dat het passeren van landbouwvoertuigen nagenoeg onmogelijk is, dan wel voor zeer gevaarlijke situaties zorgt?
  • dat kwetsbare weggebruikers, zoals fietsers hierbij in het gedrang komen en het kan leiden tot zeer onveilige situaties of zelfs ongevallen?
 • Welke mogelijkheden ziet u om op korte termijn deze situatie op een passende wijze op te lossen?

De CDA-fractie wil ongelukken op deze weg voorkomen en daarom inzetten op een veilige verkeerssituatie voor alle weggebruikers!

Flexibele woonruimte (zoals tiny houses)

Binnen de gemeente is veel vraag naar flexibele woonruimte voor onder andere spoedzoekers en jongeren. Tiny houses zou hier een mooie oplossing voor zijn! In Dedemsvaart en Hardenberg staan al tiny houses.

Afgelopen jaren hebben wij diverse keren gesproken over de mogelijkheden van tiny houses binnen de Gemeente Dalfsen. Op 18 november 2019 is er opiniërend gesproken over beleid en pilots tiny houses en aanpassen van de beleidsregels om dat mogelijk te maken. Op 7 september 2020 heeft er een vervolgdiscussie plaatsgevonden betreffende het ontwikkelen met kwaliteit in het buitengebied. Het is nu september 2021, de druk op de woningmarkt wordt steeds hoger en de definitieve beleidsregels zijn nog niet vastgesteld. De CDA-fractie heeft dan ook de volgende vragen:

 • Waarom is het ons nog niet gelukt een (of meerdere) pilotproject(en) met flexibele woonruimte te realiseren in samenwerking met woonstichtingen of andere organisaties?
  • Waar zitten de belemmeringen en welke mogelijke oplossingen ziet het college hierbij?
 • Is er contact met de Gemeente Hardenberg? Kennen wij hun ervaringen met de tiny houses?
 • Waarom is het de Gemeente Dalfsen nog niet gelukt om de beleidsregels betreffende ontwikkelen in het buitengebied vast te stellen?