Dalfsen scoort als een van de meest gezonde middelgrote gemeenten

0
235

DALFSEN – De coronacrisis heeft een grote impact op de overheidssector. Veel gemeenten worstelen met financiële problemen en grote onzekerheden over het huishoudboekje voor de komende jaren. Op dit moment staat de gemeente Dalfsen er financieel goed voor en is een van de meest gezonde gemeenten van alle middelgrote (25.000 en 50.000 inwoners) in Nederland. Dat bleek uit de BDO-benchmark Nederlandse gemeenten 2022 van BDO Accountants & Adviseurs waarin zij zich op de vierde plek plaatste.

De BDO-benchmark Nederlandse gemeenten is in 2022 voor de vierde keer uitgebracht. Met het rapport wordt de financiële gezondheid van Nederlandse gemeenten in kaart gebracht en langs de meetlat gelegd. Hiervoor worden de jaarrekeningen 2020 en de begrotingen 2022 van alle gemeenten geanalyseerd en geduid.

Wethouder Ruud van Leeuwen: “De afgelopen jaren hebben wij gewerkt aan een financieel gezonde basis. Wij hebben gezorgd voor een goede balans tussen inkomsten en uitgaven. In de benchmark zien wij dat terug. Deze vierde plek is een positief resultaat waar we tevreden over zijn. Het biedt ons ook een gezond uitgangspunt hetgeen zeker van belang is gezien alle onzekerheden. Hierbij moet u denken aan de herverdeling van het gemeentefonds en de beperkte inkomsten die we ontvangen vanuit het Rijk voor bijvoorbeeld de jeugdzorg, participatie en de WMO. Voor Dalfsen blijft gelden dat we alert moeten blijven”.

In de Financiële stresstest wordt per gemeente, op basis van vier categorieen, in één rapportcijfer weergegeven hoe het staat met de financiele performance ten op zichte van andere gemeente. De categorie gemeenten met 25.000-50.000 inwoners telt 140 gemeenten (waaronder Dalfsen) met in totaal 4.961.708 inwoners (dit is 28% van de totale Nederlandse bevolking). Gemiddeld scoren de gemeenten in deze ranking een 8,1. Dat is gelijk aan het landelijk gemiddelde. Dalfsen laat drie jaren op rij een stijgende lijn zien en scoort nu een 10.