Opvang vluchtelingen en asielzoekers: Dalfsen zette de schouders eronder in 2022

0
37

DALFSEN- De gemeente Dalfsen heeft in 2022 hard gewerkt om een groot aantal vluchtelingen en asielzoekers op te vangen. Met name een groot aantal Oekraïense vluchtelingen zijn het afgelopen jaar met open armen ontvangen in de gemeente Dalfsen, door zowel particuliere initiatieven als in gemeentelijke opvang. Gezamenlijk is er aan veel vluchtelingen en asielzoekers hulp geboden, waar de gemeente erg trots op is.

Bijna een jaar geleden viel Rusland Oekraïne binnen. Miljoenen Oekraïners zijn hun eigen land ontvlucht. Kort na de uitbraak van de oorlog meldden de eerste vluchtelingen zich ook in de gemeente Dalfsen, mede als gevolg van de band die reeds bestond met de Stichting Kinderhulp Beregaszasz. Vlak voor de zomer bereikte de opvang van Oekraïense vluchtelingen bij gastgezinnen in onze gemeente haar hoogtepunt. Ongeveer 180 vluchtelingen kregen door particulieren binnen de gemeente onderdak. In de gemeentelijke opvang verbleven eind 2022 om en nabij 140 Oekraïense vluchtelingen. Daarnaast biedt de gemeente sinds 1 oktober 2022 crisisnoodopvang in Hof van Dalfsen aan ongeveer 25 asielzoekers. Tevens zijn 10 statushouders versneld uitgeplaatst. 

Trots op onze inwoners

De gemeente is trots op alle initiatieven die zijn ontstaan. Een mooi voorbeeld is Welkom in Dalfsen, een initiatief vanuit kerken, ondernemers en inwoners. Er is veel steun en maatschappelijke betrokkenheid. Dit is terug gezien bij de komst van de Oekraïense vluchtelingen op Vakantiecamping Het Tolhuis, maar ook bij de crisisnoodopvanglocaties in De Spil in Nieuwleusen en in Hof van Dalfsen. Burgemeester Erica van Lente roemt de inwoners van de gemeente Dalfsen: “De inzet vanuit de samenleving vinden wij waardevol en onbetaalbaar. We kijken terug op een goede samenwerking met de particuliere initiatieven en zijn onder de indruk van de soms spontane krachten vanuit de samenleving”

Vergoeding van het Rijk

Voor het opvangen van onder andere Oekraïense vluchtelingen maakt de gemeente aanspraak op vergoedingen vanuit het Rijk. Over 2022 heeft de gemeente € 3.770.000,- aan vergoedingen ontvangen. Aan de opvang en alle andere vormen van hulp is voorlopig € 2.998.000,- uitgegeven. Op basis van deze cijfers valt te concluderen dat de gemeente een bedrag heeft overgehouden van € 772.000,-. Bij de jaarrekening wordt aan de gemeenteraad voorgesteld een reserve in te stellen voor dit bedrag.

Naar verwachting blijft opvang de komende tijd nodig, voor zowel de Oekraïense vluchtelingen als voor asielzoekers. Ook de huisvesting van statushouders blijft een grote opgave. Daarom wil de gemeente Dalfsen de reserve gebruiken voor onder andere:

  • Opvang en huisvesting van vluchtelingen en statushouders, waaronder het tijdelijk opvangen van 100 asielzoekers in de Spil afgelopen augustus.
  • Het realiseren van zowel nieuwe als vervangende opvanglocaties.
  • Onderwijs en zorg voor vluchtelingen en statushouders.