woensdag, december 02, 2020
Waterschap stort 9 ton in windpark Nieuwleusen Synergie!

Het Waterschap investeert 9 ton in cooperatie Nieuwleusen Synergie. Het windmolenpark in Nieuwleusen helpt het Waterschap in haar duurzame beleid.

Maar belangrijker voor deelname is dat het windmolenpark een idee is van de bevolking van Nieuwleusen (vrijwilligers) en omdat de opbrengsten van het park beschikbaar komen voor de samenleving in Dalfsen.

Het CDA in het Waterschap en het CDA Dalfsen zijn blij met deze beslissing en steunen de investering van harte.

Het waterschap wil in 2025 energieneutraal zijn. Door een mix van windenergie, biogas en zonne-energie. Ze zet zonnepanelen op het eigen terrein en wint biogas op de eigen waterzuiveringen. Maar daarmee behaalt ze het doel niet. Daar heeft ze samenwerkingspartners voor nodig.

Het Waterschap heeft een partner gevonden in cooperatie Nieuwleusen Synergie. Samen met hen kan ze deelnemen aan een windpark in Nieuwleusen. Daarmee kan het Waterschap 30% van de energie lokaal opwekken.

Het CDA is voorstander van de samenwerking. Omdat er wordt gewerkt aan de energiedoelen van het Waterschap, maar ook die van Nieuwleusen. Deelname van het Waterschap aan het windpark heeft geen invloed op mogelijke deelname van andere geïnteresseerde partijen. Bewoners en boeren uit de omgeving kunnen ook deelnemen. En nog belangrijker: de plannen zijn afgestemd met de omgeving. Er zijn afspraken gemaakt dat de opbrengsten van het park beschikbaar komen voor de samenleving in Dalfsen.

Het CDA geeft een groot compliment aan de vrijwilligers van coöperatie Nieuwleusen Synergie. Zij zetten zich in voor het windmolenpark en de samenleving in Dalfsen.í