donderdag, september 24, 2020
'Tja, maar de brug stond open'

NIEUWLEUSEN - Net iets sneller fietsen om te zorgen dat je wel op tijd op school bent, tijdens deze Dag van de Leerplicht.

De leerlingen van het Agnieten College in Nieuwleusen druppelen donderdagmorgen in groepjes binnen. Wethouder Maurits von Martels geeft ze een 'op tijd-' of een 'te laat'-kaart.

Het merendeel van de leerlingen is keurig op tijd. Als de eerste bel luidt, vertrekken ze richting de klassen. Een enkeling vliegt nog snel naar binnen. Bij de tweede bel zit iedereen in het lokaal. De wethouder blijft nog even staan. "Misschien kan ik een 'te laat-' kaart uitdelen", zegt hij. Lang hoeft hij niet te wachten, er komt nog een jongen aan. Net te laat, maar wel te laat. "De brug stond open", zegt hij met een lach om vervolgens snel zijn lokaal te zoeken. Het blijft deze morgen bij één laatkomer. "Nu is het natuurlijk ook heerlijk weer, dan is het niet zo erg om je bed uit te komen", stelt Von Martels.

De leerlingen wisten volgens de school niet dat de wethouder langs zou komen, als is het hier en daar natuurlijk al wel gemeld. "We hebben gemiddeld twee tot drie laatkomers over de hele dag. Te laat in een les telt ook", stelt conciërge Klaas Roeten. Hij is onder andere belast met het registratiesysteem. Roeten: "Kom je voor de derde keer te laat, dan moet je een uur nablijven. Na zes keer komt er een gesprek met de mentor en na negen keer worden de leerplichtambtenaar en de ouders ingeschakeld. Dat komt zo'n twee keer per jaar voor."

Wethouder Von Martels vindt dat het met het schoolverzuim in Dalfsen wel meevalt. "Desondanks is het goed om de aandacht er tijdens een Dag van de Leerplicht extra op te vestigen." Leerplichtambtenaar Lyan Ohms is er deze morgen ook bij. In meerdere plaatsen delen ambtenaren of wethouders kaarten uit aan scholieren. Het basisonderwijs heeft een informatiepakket over de leerplicht ontvangen. In Dalfsen is vorig jaar het schoolverzuim licht gestegen, het aantal vroegtijdige schoolverlaters is gedaald. Er waren 62 meldingen van schoolverzuim tegenover 49 in 2010. Dit betreft alle in Dalfsen woonachtige leerlingen, dus ook de jeugd die in Zwolle naar school gaat en leerlingen van het basisonderwijs. In het afgelopen schooljaar werd in twaalf gevallen gekozen voor een strafrechtelijke reactie. Vier jongeren zijn bij HALT gemeld vanwege licht verzuim, minder dan tien dagen spijbelen in vijf schoolmaanden. Bij één geval werd door de Jeugdofficier van Justitie een taakstraf opgelegd. In de overige zeven gevallen zijn de betrokkenen gedagvaard voor de kanton- of kinderrechter.