zondag, november 29, 2020
Dalfsen wil windturbines geëxploiteerd door Nieuwleusen Synergie

Nieuwleusen Synergie heeft aangegeven dat zij graag 2 of 3 windturbines wil exploiteren in de gemeente.

Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad van Dalfsen voor om alleen mee te werken aan extra windturbines in de gemeente Dalfsen als deze geëxploiteerd worden door Nieuwleusen Synergie.

Het voorstel komt naar aanleiding van een amendement dat de gemeenteraad van Dalfsen in december 2011 heeft aangenomen. Hierbij heeft de gemeenteraad aangegeven dat zij nog 3 extra windturbines in de gemeente Dalfsen wil, maar alleen als sprake is van een verbinding en participatie met de dorpskern. Nieuwleusen Synergie is bereid om dit op zich te nemen, zo schrijft zij aan het college.

Met dit voorstel wil het college ook voorkomen dat de provincie de regie over windenergie in de gemeente Dalfsen over neemt. De provincie Overijssel heeft schriftelijk aangegeven dat zij blij is dat de gemeente Dalfsen zich verder in wil zetten voor de realisatie van windenergie. Voor zover mogelijk zal de provincie daarom ook geen medewerking geven aan andere verzoeken voor windmolens in de gemeente Dalfsen.

De gemeenteraad buigt zich in april over dit voorstel van het college. Daarna kan Nieuwleusen Synergie de plannen verder gaan uitwerken. Meer informatie over Nieuwleusen Synergie:www.nieuwleusensynergie.nl.