vrijdag, september 25, 2020
Ernstige bodemverontreiniging

Een inwoner van Nieuwleusen is door de provincie Overijssel opgedragen om een ernstige verontreiniging op zijn grond binnen vijf jaar op te ruimen.

Het perceel, aan de Den Hulst 84, is waarschijnlijk vervuild in de tijd dat er een wasserij op die locatie was gevestigd, laat Overijssel weten. Dat is overigens al voor 1960 geweest. "De eigenaar van het terrein heeft de bodemverontreiniging laten onderzoeken", meldt een provinciaal woordvoerder. "Daaruit is gebleken dat zowel in de grond als in het grondwater verschillende verontreinigende stoffen voorkomen." De omvang van de vervuiling in de grond omvat een terrein van tweeduizend vierkante meter, wat neerkomt op de helft van een voetbalveld. Daarnaast is 23.000 kuub grondwater verontreinigd, deels in de vorm van een pluim richting het westen. Hoewel de provincie spreekt van een 'ernstige verontreiniging' is er geen gevaar voor de volksgezondheid. Alle toeters en bellen gaan evenmin rinkelen, en Nieuwleusen hoeft niet direct ontruimd te worden. Op de gronden staan huizen, tuinen, bedrijven en kantoren. "Bij dat huidige gebruik zijn er geen risico's voor mens en milieu." Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de zogeheten 'aanpak spoedlocaties'. Dit is een lijst met locatie die mogelijk een gevaar opleveren voor mensen, natuur of grondwater, en die, als het risico daadwerkelijk is aangetoond, gesaneerd of beheerst moeten worden.

De provincie Overijssel kan om het betreffende perceel in Nieuwleusen niet uitsluiten dat de vervuiling zich verder verspreidt. Vandaar dat nu de eigenaar wordt opgedragen om de staat van het grondwater de komende vijf jaar te laten meten. Ook moet door middel van binnenluchtmetingen worden vastgesteld dat de in de grond aanwezige stoffen de komende jaren niet alsnog een risico gaan vormen.