dinsdag, oktober 27, 2020
Verbreding van de Jagtlusterallee, wat vindt u?

Bomen moeten worden gekapt. Maar hoeveel?

De Jagtlusterallee die de verbinding vormt tussen de N377 en het Westeinde schreeuwt om een opknapbeurt. Het wegdek is slecht tot zeer slecht. De weg zou ook moeten worden verbreed. Dat houdt in dat er een groot aantal bomen moeten worden gekapt. Kiest de politiek voor een 60 km weg dan gaat het 200 bomen. Maar kiest de raad voor een 80 km weg, dan moeten maar liefst 600 bomen sneuvelen.

In dat laatste geval verdwijnt het beeld van een bomenlaan en vrezen omwonenden overlast van te hard rijdend verkeer op de weg.

Naast de bomenkap en een wegverbreding staat de raad voor de keuze om een fietspad voor beide richtingen te realiseren ten westen van de Jagtlusterallee in de bebouwde kom en het aanleggen van een rotonde op de kruising met het Zandspeur.