maandag, september 21, 2020
Raad kijkt terug op 2018

In het nieuwe jaarverslag kijkt de gemeenteraad van Dalfsen terug op 2018. Door de gemeenteraadsverkiezingen en het vertrek van burgemeester Han Noten was het een bijzonder en hectisch jaar. De raad heeft ook weer een aantal belangrijke besluiten genomen, onder meer op gebied van duurzaamheid, armoedebeleid en de ontwikkeling van de kernen.

Het jaarverslag gaat allereerst in op de raad en raadsleden zelf. De verkiezingen zorgde bij de zetelverdeling in de raad (ook na het hertellen van de stemmen) voor weinig verschuivingen: het CDA verloor 1 zetel en kwam uit op 5, de PvdA kreeg 1 zetel erbij en groeide naar 2. Het lukte de Libertarische Partij niet om genoeg stemmen te halen voor een raadszetel. Gemeentebelangen (9 zetels), ChristenUnie (3 zetels), VVD (1 zetel) en D66 (1 zetel) bleven stabiel.

Na de verkiezingen is afscheid genomen van 8 raadsleden, waarbij de heren Logtenberg (CDA), Nijburg (ChristenUnie) en Wiltvank (PvdA) een Koninklijke onderscheiding kregen opgespeld. Er waren ook andere personele verschuivingen. Direct na het zomerreces is Jolande Upper namens Gemeentebelangen geïnstalleerd als raadslid vanwege het vertrek van partijgenoot Wim Dankelman. Raadsvoorzitter Han Noten heeft afscheid genomen. De raad koos in oktober 2018 uit 46 kandidaten Erica van Lente als zijn opvolger.

Bestuurlijke mijlpalen
De raad heeft ook in 2018 weer de nodige bestuurlijke mijlpalen genomen die alle kernen van de gemeente aangaan. Een greep uit de onderwerpen: windmolens in Nieuwleusen, zonnepark aan de Veldhoeveweg in Dalfsen, nieuw armoedebeleid, bibliotheekbeleid en het omgevingsplan rond het kanaal in Lemelerveld.

Belangrijk richtsnoer voor de Dalfser politiek is de nieuwe raadsagenda, Kleurrijke kubus. Daarin staan de belangrijkste onderwerpen voor de komende bestuursperiode. De agenda is opgesteld door de zes fractievoorzitters en unaniem door de raad vastgesteld. Fractievoorzitter Leander Broere (PvdA). “Als raad vinden wij het belangrijk om niet alleen te laten zien wat we doen, we willen er ook voor zorgen dat burgers betrokken worden bij onderwerpen die hen aangaat. Burgerparticipatie en bestuurlijke vernieuwing zijn daarom belangrijke thema’s”.

Het jaarverslag over 2018 is te downloaden op https://ris.dalfsen.nl onder het kopje ‘Uitgelicht’. Op deze website met raadsinformatie staat ook andere informatie over de raad, de raadsvergaderingen en de vergaderstukken.