zondag 24 maart 2019
Bent u de SCHAKEL tot informatie?
Nieuwleusen e.o.

Sporthal De Schakel in Nieuwleusen is afgebroken en alle activiteiten zijn verhuisd naar het nieuwe sportcomplex van Kulturhus De Spil. Veel mensen herinneren zich de oude sporthal natuurlijk nog. Geldt dat ook voor het opvallende kunstwerk van rode schakels dat voor het gebouw stond? De gemeente is op zoek naar informatie over het kunstwerk. Kunt u antwoord geven op onderstaande vragen?

Raad Dalfsen neemt in maart een besluit over koopzondagen
Nieuwleusen e.o.

De gemeenteraad van Dalfsen neemt in maart een besluit over de koopzondagen in de gemeente. Het college doet het voorstel om alle zondagen van het jaar de openstelling tussen 12:00 tot 18:00 uur toe te staan. Dit voorstel is gevoed door de uitkomsten van de gesprekken die in januari per kern gevoerd zijn tijdens een bijeenkomst met vertegenwoordigers van middenstandsverenigingen, kerken en Plaatselijk Belangverenigingen.

Cultureel aanbod en beeldende kunst in beeld
Nieuwleusen e.o.

Binnen de gemeente Dalfsen is veel aanbod op het gebied van cultuur en beeldende kunst. Het aanbod is groot en daar is de gemeente trots op! Om op een makkelijke manier inzicht te geven in het aanbod van cultuur en beeldende kunst in de openbare ruimte, is er een interactieve kaart gemaakt: www.dalfsenkaart.nl. Op de website zijn de kaarten ‘cultureel aanbod’ en ‘beeldende kunst’ per kern te raadplegen. De gemeente breidt deze website de komende tijd verder uit met meer digitale kaarten.

Uitprobeerdienst Dalfsen
Nieuwleusen e.o.

In de laatste week van januari konden inwoners van de gemeente Dalfsen kennismaken met slimme leef technologie en hulpmiddelen rondom veiligheid. Vanaf heden kunnen inwoners van de gemeente Dalfsen bij de Infopunten in Dalfsen, Lemelerveld en Nieuwleusen terecht met allerlei vragen over de beschikbare technologie, over internet en vragen over langer thuis blijven wonen.

Gedurende een maand kunt u een hulpmiddel gratis uitproberen waardoor het zelfstandig wonen ondersteund wordt. Het gaat om innovatieve ontwikkelingen en digitale zorgtechnologie, meestal bedacht om uw wooncomfort te vergroten.

Hulp bij het invullen van de belastingaangifte 2018
Nieuwleusen e.o.

Veel mensen krijgen nu bericht van de belastingdienst dat men aangifte moet doen over het jaar 2018. Let op: mogelijk krijgt u alleen digitaal de oproep tot het doen van aangifte!

Als u een laag inkomen heeft en weinig vermogen (max. € 30.000 per persoon) kunt u hulp krijgen van Saam welzijn bij het invullen van de aangifte.
U dient wel een DigiD- of Machtigingscode te hebben.