dinsdag, oktober 27, 2020
Corona actueel woensdag 14 oktober 2020
Nieuwleusen e.o.

Laten we elkaar beschermen. Het coronavirus heeft teveel ruimte gekregen en daarom gaan wij nu over tot een gedeeltelijke lockdown. Alle maatregelen zijn genomen met 1 doel: beperken contactmomenten en reisbewegingen. Ontmoet elkaar dus zo min mogelijk, beperk de sociale contacten. De reguliere zorg wordt meer afgeschaald, ouderen worden ook in onze regio meer besmet: laten we in onze regio elkaar beschermen!

Lees meer: Corona actueel woensdag 14 oktober 2020

Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen
Nieuwleusen e.o.

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft vandaag besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit doen we door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving.

Lees meer: Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen

VoorleesExpress zoekt gezinnen
Nieuwleusen e.o.

De voorlezers van de VoorleesExpress staan altijd klaar voor gezinnen in de gemeente Dalfsen om voor te lezen. Dat is belangrijk, want door voorlezen zet je in op gelijke kansen in het onderwijs. De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Naast de bestaande gezinnen zoekt de VoorleesExpress nieuwe gezinnen om voor te lezen. Daarom doen we een oproep aan deze gezinnen om zich aan te melden. Ook roepen we mensen op die een gezin kennen dat in aanmerking kan komen, om deze gezinnen op de VoorleesExpress te wijzen.

Lees meer: VoorleesExpress zoekt gezinnen

Gebakjesactie Saam Welzijn, Lions en lokale bakkers
Nieuwleusen e.o.

Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend familie te hebben of een grote vriendenkring. En ook binnen een vriendengroep kun je jezelf enorm alleen voelen doordat je niet gehoord of begrepen wordt. Veel mensen, jong en oud, voelen zich regelmatig eenzaam. In het kader van de week van de ontmoeting organiseerden Lions Dalfsen-Ommen, Saam Welzijn en de bakkerijen Borger, Timmer en Van der Most in de gemeente Dalfsen de zogenoemde gebakjesactie.

Lees meer: Gebakjesactie Saam Welzijn, Lions en lokale bakkers

Corona actueel maandag 12 oktober 2020
Nieuwleusen e.o.

De maatregelen werken alleen als we deze met elkaar opvolgen. Doe dit niet alleen voor jezelf maar juist ook voor andere mensen, want we zien de besmettingen in alle groepen te hard oplopen. Ook een vriendin, buurman of collega kan jou per ongeluk besmetten als je met teveel mensen te dicht op elkaar zit. Kijk dus naar elkaar om en let op elkaar. We kunnen alleen samen dit virus de kop indrukken.

Lees meer: Corona actueel maandag 12 oktober 2020