zondag 24 maart 2019
Dalfsen werkt samen met vrijwilligers, politie en Veilig Verkeer Nederland aan verkeersveiligheid
Nieuwleusen e.o.

Jaarlijks worden er in de gemeente Dalfsen gedragsprojecten uitgevoerd die tot doel hebben de verkeersveiligheid te vergroten. Ook in 2018 is weer een groot aantal educatie- en voorlichtingsprojecten uitgevoerd. Dit doet de gemeente in nauwe samenwerking met een groot aantal vrijwilligers, Veilig Verkeer Nederland (afdeling Dalfsen) en de politie. De samenwerking met al deze partijen verloopt constructief en goed. Mede daardoor is de gemeente in staat om de acties binnen de begroting uit te voeren.

Jaarlijkse scootmobieltraining
Nieuwleusen e.o.

Voor alle scootmobiel gebruikers in de gemeente Dalfsen organiseert SAAM Welzijn, in nauwe samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, afd. Dalfsen de ouderenbonden en Platform Gehandicapten ook dit jaar weer een gratis scootmobieltraining om u te informeren over de actuele verkeersregels en te oefenen op een uitgezet parcours waarbij lastige obstakels, onder deskundige begeleiding genomen kunnen worden. Dit geldt dus ook voor mensen die NIET via de gemeente een scootmobiel hebben aangeschaft.

Alle tuinen groen: Gemeente Dalfsen doet mee aan Operatie Steenbreek
Nieuwleusen e.o.

Gemeente Dalfsen sluit zich per 1 maart aan bij de landelijke publiekscampagne van Stichting Steenbreek. Het doel van de actie is het tegengaan van de verstening in zowel de openbare ruimte als in de buitenruimte van inwoners. Dalfsen wil daarmee grondeigenaren bewustmaken van de nadelige gevolgen van verstening om het huis. Denk hierbij aan de afname van de biodiversiteit en aan klimaatverandering.

God bestaat?!  – Welkomstdienst 10 maart
Nieuwleusen e.o.

Bestaat God? Is u die vraag wel eens gesteld? Misschien door uw (klein)kind of een collega. Wellicht hebt u geantwoord: “Ja, ik geloof van wel.” Tegenover de één uw geloof benadrukkend, tegenover de ander iets wat onzekerder. Is het een vraag voor het verstand? Is het bestaan van God met bewijzen aan te tonen? Of is dit een vraag voor het hart?

Gemeente stimuleert vernieuwende ideeën gezondheid
Nieuwleusen e.o.

De gemeente Dalfsen is op zoek naar ideeën, projecten of initiatieven die een bijdrage leveren aan het voorkomen of vroegtijdig signaleren van problemen van inwoners uit de gemeente Dalfsen. Of het nou gaat om creatieve en vernieuwende ideeën over het gezond en veilig opgroeien van jongeren of het zien van mogelijkheden om ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig thuis laten wonen. Saam Welzijn bekijkt graag met initiatiefnemers hoe ruimte geboden kan worden aan de invulling van ideeën of initiatieven.