maandag 27 mei 2019
Saam welzijn gaat de wijk in vanwege Joop
Nieuwleusen e.o.

Team Nieuwleusen van Saam welzijn gaat met de bakfiets de aankomende drie woensdagen de wijk in.

“We zitten dan wel veel in de Spil, maar we willen vaker in actief zijn in de wijk, er op af gaan. In gesprek met jong en oud, weten wat er speelt in Nieuwleusen, en de burger beter leren kennen.

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
Herdenkingen op 4 mei in Dalfsen en Nieuwleusen
Nieuwleusen e.o.

De gemeente Dalfsen herdenkt op 4 mei a.s. in Nieuwleusen en Dalfsen de slachtoffers van de 2e Wereldoorlog en de slachtoffers die daarna zijn omgekomen in oorlogssituaties of bij vredesoperaties. De herdenkingen beginnen om 20.00 uur in Nieuwleusen bij het monument bij de Grote Kerk én om 20.00 uur op de begraafplaats aan de Ruitenborghstraat in Dalfsen. Voorafgaand zijn in Dalfsen en Nieuwleusen herdenkingsbijeenkomsten.

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
Denk mee over het verbeteren van de hoofdfietsroutes
Nieuwleusen e.o.

Op 7, 8 en 9 mei organiseert de gemeente Dalfsen Praatcafés om ervaringen en wensen over en knelpunten op de hoofdfietsroutes in de gemeente op de halen. De gemeente Dalfsen heeft de ambitie om het fietsen in de gemeente verder te stimuleren en nog aantrekkelijker te maken. Een van de acties die hieraan bijdraagt is het verbeteren van de hoofdfietsroutes. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen worden alle inwoners van harte uitgenodigd om mee te denken.

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
Paasvuren mogen alsnog worden aangestoken
Nieuwleusen e.o.

Aan de droge periode van de afgelopen tijd is een einde gekomen. De Veiligheidsregio IJsselland heeft dan ook besloten dat er geen sprake meer hoeft te zijn van extra alertheid. De gemeente Dalfsen heeft op basis hiervan aan de organisatoren van de Paasvuren laten weten dat zij alsnog de Paasvuren kunnen aansteken.

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
Negatief resultaat jaarrekening 2018
Nieuwleusen e.o.

De gemeentelijke jaarrekening 2018 laat een negatief saldo zien van € 503.000. Door meevallers binnen de grondexploitatie (voordelig saldo 2018 en daling van de risico’s) en het opheffen van een aantal reserves kon toch nog bijna € 1 miljoen toegevoegd worden aan de algemene reserve. Het college van de gemeente Dalfsen legt de jaarrekening in mei 2018 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Maandag 20 mei 2019 vindt de behandeling van de jaarrekening plaats in de raadscommissie. Tijdens de raadsvergadering van 27 mei 2019 wordt de jaarrekening 2018 definitief door de gemeenteraad vastgesteld. Dit onder voorbehoud van een goedkeurende accountantsverklaring die in mei verwacht wordt.

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief