Logo
In gesprek over de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers. Komt u ook?

 

Eind vorig jaar heeft de gemeente Dalfsen de mening van inwoners en ondernemers gepeild over de gemeentelijke dienstverlening. Die dienstverlening werd positief gewaardeerd door inwoners. Uit de peiling onder ondernemers bleek dat een aantal specifieke punten minder gewaardeerd werd. Daarom organiseert de gemeente eind maart en begin april in de kernen Dalfsen, Nieuwleusen en Lemelerveld bijeenkomsten met ondernemers over die gemeentelijke dienstverlening. Doel van de avonden is om wensen en behoeften onder ondernemers te inventariseren. Op basis van de uitkomsten kan de gemeente haar dienstverlening aan ondernemers verbeteren.

Het college is aanwezig bij de dialoogavonden. U bent als ondernemer in de gemeente Dalfsen van harte welkom om uw mening te geven over de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers. Dat kan op één van de drie avonden:
26 maart 2019, 20.45 uur - Reimink café en zalen Lemelerveld (aansluitend op vergadering OVL)
28 maart 2019, 19.15 uur inloop, 19.30 uur start programma - Kulturhus de Spil, Nieuwleusen
2 april 2019, 19.15 uur inloop, 19.30 uur start programma - Gemeentehuis Dalfsen

Geef uw mening!
Graag gaan we in groepen verdiepend praten over de (toekomstige) gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers. Het doel is informatie te verzamelen voor het continu verbeteren van de dienstverlening, passend bij de behoeftes van ondernemers, aansluitend bij ontwikkelingen om ons heen en passend voor de gemeentelijke organisatie.

© 2019 Designed by MTJ Webservice.