Zoeken naar alternatief

0
208

NIEUWLEUSEN – Een kulturhus onder één dak is niet haalbaar in Nieuwleusen. De gemeente Dalfsen, stichting De Schakel en woonstichting VechtHorst onderzoeken nu een alternatief waarbij ook andere gebouwen in het middengebied betrokken worden.

Het beoogde kulturhus De Schakel lijkt niet te realiseren omdat een verantwoorde exploitatie niet haalbaar is, zo concluderen de drie partijen gaandeweg het haalbaarheidsonderzoek. “De financiële risico’s voor een kulturhus onder één dak zijn momenteel te groot”, zegt wethouder Evert Goldsteen. “Om de exploitatie rond te krijgen, zouden de huurtarieven voor de gebruikers fors omhoog moeten. Omdat veel verenigingen en instellingen mede afhankelijk zijn van subsidie, bestaat de kans dat een aantal van hen zal afhaken. Daardoor wordt het onzeker of alle partijen straks daadwerkelijk meedoen.”

Daarnaast blijft het een lastig punt dat men in principe één kantine in De Schakel wil realiseren. Volleybalvereniging Flash is wel bereid de opstal van haar kantine Flashpoint over te doen aan de stichting, maar er zit een flink gat tussen de vraag- en de biedprijs. Het verdere onderzoek moet uitwijzen of er één of meerdere kantines komen in het kulturhus.

De partijen vinden het jammer dat het beoogde kulturhus niet onder één dak kan worden gebracht. Volgens Jan Eleveld, voorzitter van stichting De Schakel, hebben de beoogde gebruikers ‘met begrip’ gereageerd. “Natuurlijk vindt iedereen het jammer, maar ze snappen waarom deze stap wordt gezet. Gelukkig kunnen alle betrokken partijen nog even vooruit op hun huidige plek.”

Hoewel de kulturhus-gedachte – meerdere gebruikers delen de verschillende ruimten – overeind blijft, wordt het onderzoek voortgezet in een andere richting. “Door er meer partijen uit het Middengebied bij te betrekken kun je hetzelfde bereiken tegen lagere kosten”, meent Willem Muijlwijk, directeur/bestuurder van Woonstichting VechtHorst. “Zo denkt SV Nieuwleusen na over uitbreiding en is er in basisschool De Tweemaster en – in beperkte mate – in peuterspeelzaal Doomijn ruimte beschikbaar. We gaan nu bekijken of die partijen elkaar kunnen versterken.” Concreet worden SV Nieuwleusen, USV, korfbalvereniging d’Ommerdieck, Doomijn en De Tweemaster nu betrokken bij het verdere onderzoek. De meeste partijen hebben in een eerste reactie te kennen gegeven hiervoor open te staan. De nieuwe koers betekent uitstel. “We dachten eind februari heel ver te zijn”, aldus Goldsteen. “Nu hopen we rond de zomer de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek te presenteren.”