Vragen over Kulturhus De Schakel blijven vooralsnog bestaan

0
60

DALFSEN/NIEUWLEUSEN – De gemeenteraad van Dalfsen is dinsdagavond door het college van burgemeester en wethouders bijgepraat over de stand van zaken rondom het De Schakel in Nieuwleusen.

Er leefden veel vragen onder de gemeenteraadsleden. Bekend is geworden dat een Kulturhus onder één dak niet gehaald kan worden. Er is een pas op de plaats gemaakt en nieuwe alternatieven worden onderzocht. In de buurt van de Schakel komt ruimte vrij, zoals lokalen van basisschool De Tweemaster. Om niet te bouwen voor leegstand wordt onderzocht of er een Kulturhus onder meerdere daken kan komen. “Geldt dit probleem ook voor de Trefkoele in Dalfsen en is de visie op het Kulturhus veranderd?”, vroeg Rietje Lassche van de ChristenUnie zich af. “Is een Kulturhus überhaupt nog haalbaar?”, voegde Pieter Jan van Zanten van het CDA daar aan toe. Wethouder Evert Goldsteen benadrukt dat een Kulturhus ook onder meerdere daken kan bestaan. “Dat is in Hoonhorst ook het geval. In Nieuwleusen kunnen enkele organisaties en instellingen zich in de Schakel vestigen en anderen in de cirkel er omheen. De Kulturhusgedachte blijft.” Door pas op de plaats te maken worden alternatieven onderzocht die volgens de wethouder anders buiten de boot zouden vallen. Goldsteen: “We zijn niet bang dat verenigingen minder energie hebben om mee te doen. Het nieuwe onderzoek biedt weer kansen.” De gemeenteraad is blij dat het college tijdig informeerde over de stand van zaken. De partijen vinden het belangrijk dat het Kulturhus, onder een of meerdere daken, doorgaat. In juni is het haalbaarheidsonderzoek klaar en wordt duidelijk of en hoe De Schakel omgevormd wordt tot Kulturhus.