Meldingsplicht evenementen uitgebreid

0
75

De gemeente Dalfsen heeft de procedures rond evenementen verder vereenvoudigd.

Er bestond al een meldingsplicht voor kleine evenementen zoals buurtbarbeques of straatfeesten. De meldingsplicht hebben wij uitgebreid met een lijst van evenementen waarbij weinig risico bestaat voor de openbare orde en veiligheid. Het evenement moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om deze onder de meldingsplicht te laten vallen.

Het gaat om de volgende evenementen:

 • Lampionnenoptocht
 • Wandel 3 – 4 daagse
 • Rondritten met oude tractoren, motoren, auto’s etc.
 • Sponsorlopen
 • Wandeltochten
 • Toerevenementen, kaartleesritten
 • Fietstochten, scootertochten
 • Droppings
 • Crosslopen, krokuslopen, snertlopen
 • Streetwise/dode hoek project of vergelijkbare educatieve programma’s

Onder de voorwaarde dat de organisatie maatregelen treft ter bescherming van de veiligheid van de deelnemers en de overige verkeersdeelnemers en er geen afsluiting van wegen plaatsvindt.

 • Eiergooien

Onder de voorwaarde dat dit op eigen terrein plaatsvindt en de zondagsrust/kerkdienst niet wordt verstoord.

 • Braderieën en rommelmarkten
 • Openingen van winkels/bedrijven etc.

Voor zover op eigen terrein met inachtneming van de brandveiligheidsvoorschriften, nooduitgangen niet worden geblokkeerd en er voldoende parkeerruimte is zodat het doorgaand verkeer niet wordt belemmerd. Indien de veiligheid van het publiek dat vraagt worden er verkeersregelaars ingezet.

 • Sporttoernooien op eigen terrein danwel op de evenemententerreinen
 • Kinderspeelweek etc. voor zover op een afgebakend terrein

Algemene voorwaarden:

 1. Het evenement tussen 07:00 en 24:00 uur plaats vindt;
 2. geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 07.00 uur of na 23.00 uur
 3. slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 25 m2 per object en een minimale onderlinge afstand van 5 meter.
 4. er een organisator is;
 5. de organisator uiterlijk veertien werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan melding heeft gedaan aan de burgemeester met het hiervoor vastgestelde formulier.

Mocht u dit jaar van plan zijn om het evenement opnieuw te organiseren, dan betekent dit voor u dat u kunt volstaan met het melden van dit evenement indien u voldoet aan de genoemde voorwaarden. Wordt niet aan de voorwaarden voldaan dat kunt een vergunning aanvragen voor het evenement. Het meldingsformulier moet uiterlijk twee weken voorafgaand aan het evenement bij ons zijn ingediend. Het blijft verboden om zonder melding een evenement te organiseren. 

Wanneer u vragen heeft kunt u contact opnemen met met mevrouw D. van der Hulst, telefoon (0529) 48 83 03, mevrouw A. Lenderink telefoon (0529) 48 83 63 of mevrouw G. Arts, telefoon (0529) 48 83 96.
Een email sturen kan ook: [email protected]