Aanleg glasvezelnetwerk in Nieuwleusen

0
51

Het bestuur van de Coöperatie Nieuwleusen Synergie heeft vrijdagmiddag in het kantoor van de Kringloopwinkel Deuroe Veuroe het startsein gegeven voor de vraagbundeling voor de aanleg van het glasvezelnetwerk in Nieuwleusen en het buitengebied. Tijdens de startbijeenkomst hebben wethouder Klaas Agricola en voorzitter van de Coöperatie Nieuwleusen Synergie Martin Luinstra een intentieverklaring ondertekend waarin de gemeente Dalfsen uitspreekt het initiatief van de Coöperatie te ondersteunen. Wethouder Agricola over het Nieuwleusens initiatief: “Eén van de grootste voordelen van het glasvezelnetwerk is dat er vele vernieuwende maatschappelijke diensten mogelijk worden. Als gemeente zetten we sterk in op het verbeteren van de digitale bereikbaarheid van de hele gemeente Dalfsen. Nieuwleusen Synergie heeft het voornemen om in eigen beheer een eigen open glasvezelnetwerk in de kern Nieuwleusen en het daarbij behorende buitengebied te realiseren. Daar zijn we trots op. Wij juichen dit initiatief dan ook van harte toe”.

Ook Woonstichting Vechthorst is enthousiast over de aanleg. Directeur Willem Muijlwijk stelt: “De Woonstichting VechtHorst heeft toestemming gegeven aan Nieuwleusen Synergie om ook een glasvezelnetwerk aan te leggen tot in de meterkasten van onze huurwoningen. Dit doen we in overleg met onze huurders.  We vragen hen dan ook hieraan mee te werken. Het aanleggen van glasvezel tot in de woning geeft nog geen verplichtingen aan onze huurders. Maar ze kunnen straks wel kiezen of ze via glasvezel internet of andere diensten af willen nemen. De aansluiting is dan in ieder geval in de meterkast aanwezig en dat geeft bewoners meer keuzevrijheid. Wanneer men nu niet meelift op deze werkzaamheden en later besluit om alsnog een glasvezelaansluiting in de meterkast aan te brengen, dan zijn hier extra hoge kosten aan verbonden. Deze extra hoge kosten kunnen we op deze wijze voorkomen.”

Het kantoor in de kringloopwinkel wordt ingezet als informatiepunt voor de bewoners die vragen hebben over het project. Het bestuur moet precies weten hoeveel belangstelling er voor de aanleg is en hoeveel bewoners een definitieve aansluiting willen. Dertig procent van de inwoners in de kern en zestig procent in het buitengebied moeten meedoen om het project kans van slagen te geven. In de praktijk betekent dat ongeveer twaalfhonderd deelnemers. Met de aanleg van het nieuwe netwerk wordt het oude traditionele kopernetwerk vervangen. Dit kan nu en in de toekomst zeker niet meer aan de enorme capaciteitvraag voldoen. Op een glasvezelnetwerk kunnen onder meer televisie, telefoon en computers worden aangesloten. Alles is stabieler en gaat sneller. Door een glasvezelnetwerk aan te leggen kunnen meer activiteiten thuis worden geregeld of bekeken. Een kerkdienst bijwonen op de computer en/of televisie of een afspraak met de dokter via de tv. Alle inwoners ontvangen thuis een uitvoerig informatiepakket waar alles over de aanleg van het glasvezelnetwerk staat beschreven en wat de mogelijkheden zijn. Bewoners hebben tot 1 juli a.s. de mogelijkheid om de keuze te maken om mee te doen. Daarna wordt door het bestuur beslist of het netwerk daadwerkelijk wordt aangelegd.