Toegankelijkheidsadvies biedt kader voor aanpassing voorplein en entree gemeentehuis Dalfsen

0
88

Gemeente Dalfsen heeft onlangs een onafhankelijk adviesbureau opdracht gegeven om een toegankelijkheidsadvies op te stellen voor een structurele oplossing voor het voorplein en entree van het gemeentehuis in Dalfsen. Op basis van de bestaande situatie en de wensen voor een structurele verbetering zijn twee opties geschikt om mee te nemen als kader voor het vervolgproces.

Wethouder Schuurman: “Er is een hoogteverschil van 1,5 meter tussen het straatniveau en de entree van het gemeentehuis. Dat maakt het vinden van een goede oplossing lastig. Daarom hebben we een onafhankelijk adviesbureau gevraagd een toegankelijkheidsadvies uit te brengen, om inzichtelijk te krijgen welke opties er allemaal mogelijk zijn. Vier opties bleken mogelijk: het aanpassen van de hellingbanen, het hoogteverschil overbruggen met een lift en glazen liftschacht, het verplaatsen van de gevel en het gehele plein met een geringe helling uitvoeren. Het college heeft gekozen om verder te gaan met optie één en vier, waarbij bij optie één ook gekeken wordt naar een “glazen” liftschacht. Optie twee en drie laten we vallen, omdat het geheel ook uitnodigend moet zijn voor gebruikers en de ingreep voor optie drie te omvangrijk is.“

Vervolg
Deze twee opties vormen het kader, waarmee in samenspraak met inwoners, maatschappelijke organisaties en belanggroepen verschillende schetsontwerpen voor het voorplein en de entree worden uitgewerkt. De schetsontwerpen worden voorgelegd aan de raad. Na besluitvorming wordt het verder uitwerkt in een definitiefontwerp, waarna het wordt voorbereid als een uitvoeringsontwerp, aanbesteed en uitgevoerd.

Toegankelijkheid gemeentehuis Dalfsen
De toegankelijkheid van het gemeentehuis in Dalfsen is op dit moment niet optimaal. Er zijn problemen met de buitenlift die helaas niet functioneert en de hellingbaan is volgens de geldende normen iets te steil voor mensen met een rolstoel en mindervaliden. Op basis van de bestaande situatie en de wensen wordt gewerkt aan een structurele verbetering.