Gemeente Dalfsen start verkenning Woonpas

0
60

De gemeente Dalfsen voert de komende twee maanden een verkenning uit naar de impact en risico’s van een pilot woning gebonden financiering van De Woonpas. De Woonpas B.V. heeft de gemeente Dalfsen verzocht hun concept in de praktijk te testen. Op basis van de verkenning maken het college en de gemeenteraad een afweging of daadwerkelijke deelname aan de proef gewenst en haalbaar is.

Wethouder André Schuurman legt het belang van de verkenning uit: “De verkenning bestaat onder meer uit het inrichten van diverse interne belastingprocessen, het maken van belastingverordeningen en het zoeken van een aantal voorbeeldwoningen. Het doel van de interne verkenning is het in beeld brengen van de impact en risico’s voor woningeigenaren en de gemeente zelf. Op basis van deze verkenning kunnen het college en de gemeenteraad een afweging maken of daadwerkelijke deelname aan de test gewenst c.q. haalbaar is. Daarmee is het voor inwoners nog niet mogelijk om zich nu al aan te melden.”

Gekoppeld aan de woning
De woning gebonden financiering van De Woonpas moet het voor woningeigenaren makkelijker maken te kiezen voor duurzaamheidsmaatregelen in de eigen woning. En houdt in dat de financiering van de maatregelen uit de besparing van de energiemaatregelen wordt gehaald. Dit bedrag wordt als een gemeentelijke belasting bij de deelnemende woningeigenaren geïnd. De aflossing loopt net zo lang mee als de levensduur van de genomen maatregelen. Het gaat hierbij meestal om grotere investeringen waarbij de terugverdientijd langer is dan de periode dat de bewoner in het huis blijft wonen. De investering is daarom gekoppeld aan de woning en niet aan de persoon.

Dalfser Duurzaamheidsbeleid
Het verduurzamen van woningen in de gemeente Dalfsen is een belangrijk thema uit het Dalfser Duurzaamheidsbeleid. André Schuurman: “Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe technieken en methodes die het voor onze inwoners makkelijker maken een eigen woning verder te verduurzamen. Een van die nieuwe methodes is de woning gebonden financiering van De Woonpas.