Gemeente Dalfsen voornemens krachten te bundelen met toetreding SSC ONS

0
72

De gemeente Dalfsen heeft het voornemen het IT-technisch beheer, inkoop- en contractmanagement en personeels- en salarisadministratie uit te laten voeren door het shared service center Overheid en Services (ONS). ONS is een samenwerkingsverband van de gemeenten Zwolle, Kampen en de provincie Overijssel. De gemeenten Dalfsen heeft het voornemen per 1 januari 2020 toe te treden tot ONS als partner.

Het toetredingsverzoek van het college van Dalfsen is nog onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad. Het bestuur van ONS legt het verzoek vervolgens voor aan de eigenaren van SSC ONS: de gemeente Zwolle, gemeente Kampen en provincie Overijssel. Naar verwachting vindt definitieve besluitvorming voor de zomer van 2019 plaats.

Krachten bundelen
Net als de reeds deelnemende organisaties wil de gemeente Dalfsen de krachten bundelen op het gebied van inkoop, IT-dienstverlening en technisch beheer en personeels- en salarisadministratie. Het onderbrengen van bedrijfsvoeringstaken in de gezamenlijke uitvoering levert een aantal voordelen op: zo zorgt het voor continuïteit en geeft het een impuls aan kennis en specialismes binnen ONS. Daardoor kan ONS meer kwaliteit bieden en garanderen, bijvoorbeeld bij nieuwe ontwikkelingen op IT-gebied, waar de partners direct van profiteren.

Burgemeester Van Lente van de gemeente Dalfsen ziet uit naar de samenwerking. “Dalfsen brengt een aantal taken onder bij ONS. Daarmee bundelt ze de krachten met die van andere organisaties. Samen zorgen we zo voor een solide organisatie die er ook op langere termijn voor zorgt dat we alle kennis en kunde in huis hebben én dat we goed mee kunnen in nieuwe ontwikkelingen.”