Inloopbijeenkomst schetsontwerpen voorplein gemeentehuis Dalfsen

0
48

Woensdag 10 juli zijn inwoners van de gemeente Dalfsen van harte welkom bij de inloopbijeenkomst om de schetsontwerpen van het voorplein van het gemeentehuis in Dalfsen te bekijken. Dit is mogelijk tussen 18.00-20.00 uur op het gemeentehuis in Dalfsen. Opgave vooraf is niet nodig.

Denk mee
Tijdens de inloopbijeenkomst worden de schetsontwerpen van het voorplein getoond. Inwoners krijgen hierbij de gelegenheid om vragen te stellen of ideeën door te geven. Naar aanleiding van deze inloopbijeenkomst worden de ontwerpen definitief gemaakt en in september voorgelegd aan de gemeenteraad.

Aanpassing voorplein gemeentehuis Dalfsen
Het voorplein van het gemeentehuis wordt aangepakt, omdat het niet meer voldoet aan de gestelde eisen, de kwaliteit van het plein in het geding is en de inrichting van het plein verbeterd kan worden. Naar aanleiding hiervan heeft het college van B&W besloten het voorplein van het gemeentehuis aan te pakken. Meer informatie is te vinden op www.dalfsen.nl/voorplein.