Mogelijkheid tot reageren op voorgenomen beleid en actieprogramma fietsroutes gemeente Dalfsen

0
75

Gemeente Dalfsen heeft een integrale fietsvisie met een uitvoeringsprogramma opgesteld om het fietsen in de gemeente Dalfsen verder te stimuleren en nog aantrekkelijker te maken. Een van de acties die hieraan bijdraagt is het verbeteren van de hoofdfietsroutes. De input van inwoners en belanghebbenden tijdens de praatcafés in mei 2019 is meegenomen in de prioritering van deze hoofdfietsroutes. In het uitvoeringsprogramma staat waar de gemeente in de periode tot en met 2022 concreet aan de slag gaat. Beide plannen zijn in concept gereed. Het college van B&W nodigt inwoners en andere belanghebbenden uit deze plannen in te zien en van de mogelijkheid gebruik te maken om hierop te reageren. De reacties worden waar mogelijk nog meegenomen in het voorstel richting de gemeenteraad. De behandeling door de commissie vindt plaats op 3 februari 2020 en komt 24 februari ter besluitvorming in de gemeenteraad.

Fietsen staat de laatste jaren steeds meer in de belangstelling, ook in de gemeente Dalfsen. Het is gezond en het is een duurzame manier van verplaatsen. Daarnaast draagt het bij aan een bereikbare regio. De gemeente wil fietsen daarom verder stimuleren en daar zijn comfortabele en aantrekkelijke fietsroutes en voorzieningen (zoals parkeerplekken) voor nodig. Vanwege de motie van de gemeenteraad (november 2017), het hoge ambitieniveau en diverse ontwikkelingen is deze integrale fietsvisie met uitvoeringsprogramma nu opgesteld. Hiermee is het huidige fietsbeleid aangescherpt en zijn voor de komende periode de prioriteiten bepaald.

{loadmoduleid 158}

Mogelijkheid tot reageren

In mei 2019 zijn in diverse kernen in de gemeente Dalfsen praatcafés georganiseerd, waarbij inwoners en andere belangstellenden input konden geven over de hoofdfietsroutes. In de conceptfase wordt nu opnieuw de mogelijkheid geboden mee te denken. De gemeente legt haar conceptplannen voor en biedt iedereen die interesse heeft de mogelijkheid dit in te zien en hierop te reageren. Reacties op de geprioriteerde routes worden waar mogelijk meegenomen in het voorstel richting de gemeenteraad in februari. Reageren kan tot 1 januari door een e-mail te sturen naar [email protected]. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente.

Kernnet Fiets Overijssel

De provincie Overijssel heeft ook hoge ambities voor de fiets. Om te bepalen wat de belangrijkste routes zijn om te verbeteren heeft de provincie een Kernnet Fiets Overijssel opgesteld. Het gaat vooral om regionale routes en lokale hoofdroutes waar veel gefietst wordt en waar meer fietsers verwacht worden. De provincie werkt aan de uitwerking van 9 routes uit het geprioriteerde Kernnet. In de integrale fietsvisie concludeert gemeente Dalfsen dat er naast de geprioriteerde routes uit het Kernnet Fiets ook een aantal andere routes zijn die de gemeente de komende jaren zou willen verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn de fietsroute tussen Lemelerveld en Raalte, het doortrekken van de snelfietsroute Zwolle – Dalfsen tot voorbij de Gerner Marke en fietsroutes binnen Nieuwleusen via onder andere de Kon. Julianalaan. Samen met de provincie Overijssel wordt nog gekeken of deze routes toegevoegd kunnen worden aan het Kernnet Fiets Overijssel.

Meer informatie

Meer informatie en het inzien van de conceptplannen kan via www.dalfsen.nl/integralefietsvisie.