Met input inwoners gaat fietsbeleid ter besluitvorming naar gemeenteraad

0
133

De afgelopen periode konden inwoners meedenken met de gemeente Dalfsen over het  geactualiseerde fietsbeleid en het actieplan voor de komende jaren. Met deze plannen wil Dalfsen het fietsen in de gemeente verder stimuleren en nog aantrekkelijker maken. Fietsen wordt aantrekkelijker wanneer bijvoorbeeld belangrijke fietsroutes, de zogenaamde hoofdfietsroutes, verbeterd worden. De input is meegenomen in de vorming van het fietsbeleid en actieprogramma en dit wordt behandeld door de raadscommissie op 3 februari 2020 en op 24 februari komt het ter besluitvorming in de gemeenteraad.

{loadmoduleid 158}

Meedenken over fietsbeleid en actieprogramma

De gemeente Dalfsen heeft inwoners in twee verschillende fases meegenomen. Om te weten wat inwoners belangrijk vinden heeft de gemeente in mei 2019 in verschillende kernen praatcafés georganiseerd. Tijdens deze praatcafés hebben inwoners en andere belangstellenden meegepraat over de fietsroutes en veel van de reacties zijn verwerkt in het beleid en in de prioriteiten die de gemeente stelt. Het college van B&W heeft het concept-beleidsplan en actieplan (ofwel uitvoeringsprogramma) in november vastgesteld. Om te horen of de input op de juiste manier is meegenomen, heeft het college tot januari de mogelijkheid geboden hierop te reageren. De reacties zijn als reactienota toegevoegd aan het raadsvoorstel. Ze hebben geresulteerd in kleine aanpassingen, zonder inhoudelijke  gevolgen voor het opgestelde beleid en de gestelde prioriteiten. Bij het maken van plannen worden reacties waar mogelijk meegenomen.

Fietsen belangrijk thema in gemeente Dalfsen

Fietsen staat de laatste jaren steeds meer in de belangstelling, ook in de gemeente Dalfsen. Het is gezond en het is een duurzame manier van verplaatsen. Daarnaast draagt het bij aan een bereikbare regio. De gemeente wil fietsen daarom verder stimuleren en daar zijn comfortabele en aantrekkelijke fietsroutes en voorzieningen (zoals parkeerplekken) voor nodig. Vanwege de motie van de gemeenteraad (november 2017), het hoge ambitieniveau en diverse ontwikkelingen zijn de  benoemde plannen nu opgesteld. Hiermee is het huidige fietsbeleid aangescherpt en zijn voor de komende periode de prioriteiten bepaald.

Vervolg

Op 3 februari 2020 vindt behandeling door de raadscommissie plaats en op 24 februari komen de integrale fietsvisie en het uitvoeringsprogramma ter besluitvorming in de gemeenteraad. Tijdens de raadscommissie kan worden ingesproken.

Meer informatie en het inzien van de plannen kan via www.dalfsen.nl/integralefietsvisie.