Regelingen en hulp voor regionale ondernemers in coronacrisis

0
57

Ondernemers in Regio Zwolle krijgen hulp om hun bedrijven door de coronacrisis te loodsen. De steun is gebundeld in de Regio Zwolle Brigade en bestaat uit voorlichting over hulpvoorzieningen, het Meldpunt onder- en overbezetting, en hulp op maat van businessexperts (taskforce). Het doel is de werk- en innovatiekracht in Regio Zwolle op peil te houden om samen aan de toekomst te blijven bouwen. Daarnaast willen Regio Zwolle, VNO-NCW, MKB Regio Zwolle, EBRZ en de 22 gemeenten in de regio inzicht krijgen in de actuele impact van de coronacrisis op ondernemingen. Daarom  worden ondernemers opgeroepen om de ondernemerspeiling op www.right.nl/coronamonitor in te vullen.

{loadmoduleid 158}

De website www.samenuitdecrisisregiozwolle.nl wijst ondernemers de weg in landelijke, regionale en lokale hulpvoorzieningen. Ondernemers worden door de Regio Zwolle Brigade geholpen de weg te vinden. Het Economic Board Regio Zwolle heeft dit initiatief mede op verzoek van de ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland Regio Zwolle genomen.’

Meldpunt onder- en overbezetting

De coronamaatregelen, die nodig zijn om verspreiding van het virus in te dammen, leiden voor veel bedrijven tot personele overbezetting. Andere bedrijven ervaren tegelijkertijd juist een tekort. Het Meldpunt onder- en overbezetting brengt bedrijven met elkaar in contact. Op deze manier kunnen ze samen tot oplossingen komen, in de vorm van in- en uitleen van medewerkers.

Hulp op maat

Door de acute economische omslag kampen veel ondernemers met vragen  Professionals kunnen  op basis van kennis en ervaring meedenken over oplossingen voor bijvoorbeeld liquiditeitsproblemen, productieverlies, continuïteitsvraagstukken, overcapaciteit en veiligheidsmaatregelen.

{loadmoduleid 158}

Nieuwe voorzieningen

Naast directe hulp signaleert de Regio Zwolle Brigade knelpunten en hulpvragen waar nog geen voorzieningen voor zijn. Dat vormt de basis voor het verkennen van eventuele nieuwe of aangepaste regionale voorzieningen voor ondernemers én voor overleg met het Rijk.

Deelname ondernemerspeiling

Met een korte vragenlijst willen Regio Zwolle, VNO-NCW, MKB Regio Zwolle, EBRZ en de 22 verschillende gemeenten in deze regio inzicht krijgen in de actuele impact van de coronacrisis op ondernemingen. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om de (lokale) overheid te informeren over de behoefte aan en optimalisering van hulpmaatregelen in het kader van de coronacrisis. Wethouder Schuurman: “ik ben erg trots op het feit dat de regio haar krachten bundelt en ik hoop oprecht dat veel ondernemers er baat bij hebben. Daarnaast roep ik ondernemers op om de vragenlijst op www.right.nl/coronamonitor in te vullen. Met de uitkomsten kunnen wij ondernemers nog beter ondersteunen in deze moeilijke tijden.”

De uitkomsten van dit onderzoek worden wekelijks gepubliceerd op www.vno-ncwmidden.nl en www.mkbregiozwolle.nl.

Meer informatie

Op www.dalfsen.nl/corona is een pagina ingericht voor ondernemers. Hierop staan antwoorden op veel gestelde vragen en links naar belangrijke websites en telefoonnummers.

{loadmoduleid 158}