Start preventieve bestrijding eikenprocessierups na Pasen

0
62

Nu het voorjaar is aangebroken, begint ook weer de aanpak van het bestrijden van eikenprocessierupsen. De gemeente Dalfsen bestrijdt de eikenprocessierups in gemeentelijke bomen zowel preventief als reactief. Daarnaast zet de gemeente in op de vergroten van de biodiversiteit. Preventieve bestrijding betekent het bestrijden van de rupsen voordat ze brandharen krijgen. Deze bestrijding start na Pasen. Kijk voor een overzicht van de spuitroutes op www.dalfsenkaart.nl. Reactieve bestrijding is het verwijderen van nesten bij overlast in gemeentelijke bomen volgens de gestelde voorwaarden.

Wethouder Ruud van Leeuwen:

Ik zie de overlast van de rupsen elk jaar tot ontzettend vervelende situaties leiden, zowel bij mens als dier. We hebben te maken met een landelijk probleem dat niet eenvoudig op te lossen is. De aanwezigheid van eikenbomen in de gemeente, de sterke groei van de eikenprocessierups en het feit dat het verwijderen van de nesten een tijdrovende en kostbare klus is, dragen eraan bij dat we het probleem niet zomaar kunnen oplossen. Wel doen we ons best om de overlast te beperken door het inzetten van preventieve en reactieve maatregelen en het vergroten van de biodiversiteit. Wij vinden het belangrijk om samen met anderen te kijken naar de mogelijkheden om de overlast te beperken. Samen met alle andere Overijsselse gemeenten en de Provincie Overijssel is er een regionaal plan van aanpak opgesteld. Daarnaast doen wij mee aan het Topsectorenonderzoek beheersing eikenprocessierups van Stichting Wageningen Research.

{loadmoduleid 158}

Reactieve bestrijding

Zodra eiken in het voorjaar uitlopen, komen ook de eitjes van eikenprocessierupsen uit. Deze eitjes zitten op de uiteinden van de eikentakjes, hoog in de boomkroon dichtbij de uitlopende blaadjes. Een gespecialiseerd bedrijf spuit tot hoog in de boom met een biologisch bestrijdingsmiddel Xen Tari dat alleen rupsen doodt. Het middel is ongevaarlijk voor mensen, huisdieren, vogels en planten. Wel wordt geadviseerd om contact met de spuitnevel te vermijden en fruit en groente uit eigen tuin te wassen voor het gegeten wordt. Maar dat is altijd een goede gewoonte. Het spuiten gebeurt met inachtneming van de maatregelen rondom het coronavirus.

Prioritering en geluids- en verkeershinder

Er wordt alleen gespoten op plaatsen waar veel eiken voorkomen, waar voorgaande jaren veel nesten zaten en waar veel mensen komen of langdurig verblijven. Denk hierbij aan drukbezochte plekken zoals scholen, speelplekken, sportcomplexen en zorgcentra en routes waar veel schoolkinderen fietsen. Alle spuitroutes zijn te bekijken op www.dalfsenkaart.nl. De bomen worden twee keer preventief behandeld, tussen de behandeling zit ongeveer twee weken. Het spuiten kan leiden tot geluid- en verkeershinder in de avond/nacht.

Als na de preventieve bestrijding toch eikenprocessierupsen verschijnen en overlast veroorzaken, laat de gemeente nesten wegzuigen door een gespecialiseerd bedrijf. De gemeente hanteert specifieke voorwaarden om nesten te verwijderen.

Verhogen biodiversiteit

De rupsen hebben op het moment te weinig natuurlijke vijanden, waardoor zij zich sterk kunnen uitbreiden. Natuurlijke vijanden zijn roofinsecten en zangvogels. Het volwassen dier is een nachtvlinder die wordt gegeten door vleermuizen. Bloemrijke groenstroken, minder vaak maaien en een gevarieerde dichte begroeiing dragen bij aan een toename aan natuurlijke vijanden.

De gemeente heeft een aantal bermen aangepast tot bloemrijkere bermen, bijvoorbeeld de Jagtlusterallee in Nieuwleusen. De nestkastjes-actie van afgelopen winter, waarmee de gemeente 1000 nestkastjes uitdeelde, was een groot succes en draagt ook bij aan het laten toenemen van de natuurlijke vijanden van de rups. Ook onderzoekt de gemeente welke aanpassingen aan het groen mogelijk zijn met het oog op de verhoging van de biodiversiteit.

Meer informatie

Meer informatie over eikenprocessierupsen en wat de gemeente doet om de eikenprocessierups te  bestrijden staat op www.dalfsen.nl/rups.

{loadmoduleid 158}