Opiniërend voorstel voorplein gemeentehuis Dalfsen in raadsvergadering

0
100

Met een opiniërend raadsvoorstel brengt het college van B&W het onderwerp ‘Voorplein gemeentehuis Dalfsen’ opnieuw in behandeling om richting te vragen voor het vervolg. De gemeenteraad krijgt met dit voorstel het complete palet aan uitgewerkte mogelijkheden te zien. Dit biedt inzicht in de verschillende opties hoe het voorplein aangepakt kan worden. De raadsvergadering is gepland op 20 april 2020.

{loadmoduleid 158}

Eerder is in de raadsvergadering van 25 november 2019 het voorstel voor het herinrichten van het voorplein van het gemeentehuis verworpen. Wel hebben verschillende fracties tijdens de bespreking van dit voorstel aangegeven dat ze het belangrijk vinden dat het gemeentehuis toegankelijk is voor iedereen en het voorplein een sobere inrichting heeft, rekening houdend met de kosten. Daarnaast zijn er aanvullende suggesties meegegeven. Het college heeft besloten om, naast de eerder onderzochte opties, ook een aantal andere opties uit te werken en zo recht te doen aan de suggesties. Dit wordt in het opiniërende voorstel besproken in de raadsvergadering op 20 april 2020.

Wethouder Schuurman:

Het voelt dubbel om in deze onzekere tijd rond het coronavirus ook verder te kijken naar bijvoorbeeld de besluitvorming over het voorplein. Dat het plein aangepakt moet worden, is een feit. We kunnen in de huidige staat van het plein de toegankelijkheid en veiligheid niet garanderen aan inwoners en bezoekers. We hebben nu het complete palet aan mogelijkheden uitgewerkt hoe het voorplein aangepakt kan worden, inclusief de optie voor noodzakelijk onderhoud. Daarnaast hebben we per optie inzichtelijk gemaakt wat de investeringskosten zullen zijn. Met dit opiniërend voorstel bieden we de raad inzicht en vragen we om richting.

{loadmoduleid 158}