Unieke samenwerking in de Spil Nieuwleusen met Talentenhus

0
127

Op 31 augustus 2020 vindt de opening plaats van het Talentenhus in de Spil. In het Talentenhus werken de deelnemende partijen in het Kulturhus , te weten  Saam Welzijn, de Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen, InteraktContour,  Agnieten College en de Spil zelf op een bijzondere, en voor Nederland unieke manier, samen onder één dak.

Twee jaar geleden bij de opening van de Spil werd er veel gesproken, ook door minister Arie Slob van OCW, over de mogelijke samenwerkingsverbanden.

{loadmoduleid 158}

Maar dat zijn nog woorden. Een relatie moet groeien in verbinding en vertrouwen. Het Talentenhus laat zien dat de onderlinge relaties nu zelfs zo goed zijn dat we samen onze dromen en doelen vorm kunnen geven !

Op 31 augustus geven alle deelnemende partijen, bij de opening van het Talentenhus, een presentatie over de eigen rol en de samenhang met de andere partijen. Succesvolle samenwerkingsverbanden laten zien dat het de kunst is om de eigenheid te bewaren, en om tegelijk andere partijen de ruimte te geven om daar ook onderdeel van te zijn. Zo kan er een mooi en kleurrijk geheel ontstaan.  

Het logo van de Spil vertelt precies, in kleuren en symboliek, dit bovenstaande verhaal.

{loadmoduleid 158}

Kulturhus de Spil

Het Kulturhus de Spil in Nieuwleusen is in de zomer van 2018 opgeleverd. In het najaar 2018 heeft OCW Minister Arie Slob het Kulturhus officieel geopend.

Bij de start hebben alle deelnemende partijen afgesproken om daar waar mogelijk samen te werken. De samenwerking kreeg de wind in de rug met de start van de Talentenbrigade. Praktijkleerlingen (Basis-Kader) die op verschillende manieren hun eigen activiteiten en evenementen mochten organiseren in en buiten de Spil (Modeshow, Fortnite toernooi, High Tea voor mensen met een niet aangeboren beperking, sport- en spelactiviteiten, Hunter, acties voor goede doelen e.a. )

Samenwerking groeit vanuit relaties en vertrouwen

Al snel wilden meer leerlingen mee doen met de Talentenbrigade ( naast de woensdag is de maandag erbij gekomen), en werd de Mediagang opgericht.

De jongerenwerkers en opbouwwerkers van Saam Welzijn waren al snel ook in de klas- en praktijklokalen te vinden. De Talentenbrigade gaf hen veel kansen. In 2019 is er een overeenkomst getekend tussen Saam Welzijn en het Agnieten College, het gevolg daarvan is dat docenten participeren in het welzijnswerk buiten de reguliere lessen. Wederkerige kruisbestuiving waar alle vijf partijen een belangrijke rol in spelen. Het Kulturhus de Spil heeft daardoor een sterke gemeenschapsfunctie gekregen, en trekt als een magneet meer en meer activiteiten, en mensen van jong en oud aan.

{loadmoduleid 158}

Het Talentenhus

De plek waar je kennismaakt met verschillende talenten, je eigen talent(en) kan ontdekken en kan ontwikkelen. Leeftijd maakt niet uit, iedereen heeft talenten. Talenten om te laten zien, te delen en om in te zetten.

Voor het Talentenhus willen wij graag meerdere ruimtes gebruiken, die er voor een deel al zijn en voor een deel niet.

Mediawerkplaats en Creatieve Werkplaats (begane grond en 1e verdieping)

Zo denken wij bijvoorbeeld aan een kook-horecaruimte, mediaruimte, modeatelier, zorg- en techniekplein, fotolab (grafische vormgeving) , muziekstudio, digi maakplek (creatieve makersplaats), bouwplaats, pluktuin, duurzaam landbouwlab, ondernemers ontmoetingsruimte, sport-en spelplek, cultuurkamer, ict plein .

Vrijwilligers en professionals lopen samen op, mensen met een niet aangeboren beperking helpen jongeren en andersom, mensen die afgekeurd zijn delen hun passie met jongeren( bv. fotografie of sport of natuur)

{loadmoduleid 158}

Jongeren beginnen in het Talenthus op hun 12e jaar met praktijkleren en talentontwikkeling. De afgelopen periode heeft laten zien dat jongeren daardoor meer vertrouwen krijgen en beter in hun vel zitten. Daardoor presteren ze beter bij de andere vakken, en is het thuisfront rustiger en soms zelfs gelukkiger. Leerlingen met een zgn. rugzakje hebben minder medicatie nodig, omdat ze meer in balans zijn (zoals Passend Onderwijs is bedoeld)

Graag willen wij, in samenwerking met VMBO, MBO, HBO, naar doorlopende leerlijnen. Het afgelopen seizoen is het Agnieten College met de Talentenbrigade in de Bouwsector begonnen met die doorlopende leerlijn.

Om het Talentenhus verder in te richten willen wij graag een subsidieaanvraag doen.  Dat is niet eenvoudig in een land waar alles zo mooi in hokjes is verdeeld. Het Talentenhus raakt verschillende sectoren in onze samenleving. Dat  zijn in ieder geval Zorg – Welzijn- Onderwijs – Cultuur- Economie. We zijn nu in gesprek met al deze sectoren op lokaal, provinciaal en landelijk(OCW en VWS).  Het is nu  aan ons, in samenwerking met u, om deze partijen  mee te krijgen in de ontwikkeling van dit mooie, samenbindende en unieke plan.

{loadmoduleid 158}