College stelt voor eerste stap te zetten richting eigen energiebedrijf

0
59

Het college van de gemeente Dalfsen stelt de gemeenteraad voor de eerste stap richting een eigen energiebedrijf te zetten. Dit houdt in dat er na een besluit van de gemeenteraad op 7 september wordt gezocht naar projecten en locaties in de gemeente voor de opwek van duurzame energie. Met een eigen energiebedrijf wil de gemeente de regie in handen houden bij de grote opgaves die er liggen vanuit de energietransitie.  

{loadmoduleid 158}

Met het opzetten van een eigen energiebedrijf heeft de gemeente meer regie en handelingsperspectief in de stappen die lokaal gezet worden ten behoeve van de energietransitie en ook de RES West Overijssel. Een lokaal energiebedrijf zorgt er daarbij voor dat inwoners mee kunnen profiteren van de lokaal opgewekte duurzame energie.

Wethouder Schuurman:

In de gemeente Dalfsen staat duurzaamheid voorop en werken we samen stap voor stap toe naar een duurzame gemeente. Hierin zien we dat er veel initiatieven zijn om op grotere schaal duurzame energie op te wekken. Een eigen energiebedrijf kan vooral lokale initiatiefnemers stimuleren een project op te zetten en het geeft ons de mogelijkheid zelf initiatieven te ontplooien om mee te kunnen in de energietransitie. Het voordeel is dat we dit willen doen met en voor de Dalfser samenleving, zodat de lokale gemeenschap mee kan profiteren van deze lokaal opgewekte energie.

{loadmoduleid 158}

Kansrijke projecten

De projecten die in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld zonneparken op daken, zonneparken boven parkeerplaatsen of op de grond. Ook zijn projecten met windmolens, projecten met waterstof of een warmtebron mogelijk.

Vervolg

Na het vinden van een geschikt project of een geschikte locatie werkt de gemeente een business case uit. Hiervoor voert de gemeente QuickScans uit, die laten zien welke kansen en risico’s het project heeft op basis van bijvoorbeeld bestemmingsplan, omgeving, netwerk en financiën. Daarnaast wordt voor het definitief opstarten van een eigen energiebedrijf, op de Dalfser situatie, voor een aantal specifieke onderwerpen (juridisch, fiscaal en projecten) een specialistische advies worden gevraagd. Uitkomsten van deze adviezen vormen belangrijke uitgangspunten voor de oprichting van het eigen energiebedrijf. Maar voordat het zover is wordt het 7 september eerst voorgelegd aan de gemeenteraad.

{loadmoduleid 158}