CDA Dalfsen: Blijven investeren in de toekomst

0
294

Het zijn onzekere tijden: wat zal de toekomst ons brengen? Door de omstandigheden worden we gedwongen om terug te keren naar de basis. De CDA-fractie heeft er bij de behandeling van de gemeentelijke begroting daarom voor gekozen in te zetten op wat écht belangrijk is. Dat betekent voldoende kansen voor iedereen om volwaardig mee te blijven doen, onder andere als het gaat om kinderen, onze scholen, het verenigingsleven en de zorg voor elkaar.

{loadmoduleid 158}

Het stopzetten van de jeugdsportsubsidie vinden we nu bijvoorbeeld een onverstandige keuze. Sport moet voor iedereen toegankelijk blijven, zeker voor onze jeugd!

aldus fractievoorzitter Betsy Ramerman. De CDA-fractie heeft ingezet op het onvoorwaardelijk behouden van deze subsidie, helaas heeft een raadsmeerderheid anders gekozen. Volgend jaar zal blijken of deze subsidie alsnog behouden blijft. Het voorstel van de CDA-fractie om de gemeentelijke logopedie voorlopig in stand te houden is bijna unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Dalfsen. Op termijn zal met de betrokken organisaties worden gekeken of een andere invulling van deze voorziening mogelijk is.

{loadmoduleid 158}

De ontstane tekorten zijn veelal ontstaan als gevolg van maatregelen vanuit het Rijk voor het sociaal domein en de zogenaamde opschalingskorting. Daarom deed de CDA-fractie een indringend beroep op alle fracties om hun partijtop ervan te overtuigen dat dit niet langer kan! Het gaat ten koste van de voorzieningen in onze kernen en dat wil de CDA-fractie niet laten gebeuren.

Verder heeft het CDA succesvol aandacht gevraagd voor de uitdagingen op de woningmarkt in de verschillende kernen van onze gemeente. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden om het centrumplan Dalfsen in aangepaste vorm uit te kunnen voeren en hebben we het belang benadrukt van goede dienstverlening door onze gemeente in alle kernen. Zo blijft het mogelijk om – ondanks de huidige onzekere tijden – te investeren voor de inwoners van de gemeente Dalfsen!

{loadmoduleid 158}