Gemeente gaat aan de slag met het beleid voor de openbare ruimte

0
96

Het onderhoud van de openbare ruimte is een taak van de gemeente Dalfsen. Het gaat dan om onderhoud aan gemeentelijke wegen, straten, bruggen, verlichting, groen, speeltoestellen, straatmeubilair en riolering. Mede omdat de werkwijze van de gemeente is veranderd, inwonersinitiatieven steeds vaker voorkomen en de samenwerking tussen inwoners en gemeente steeds belangrijker wordt, heeft het Dalfser college besloten het beleid ‘Integraal beheer van de openbare ruimte’ (IBOR) te vernieuwen. In het voorjaar van 2021 bepaald de gemeenteraad de kaders van het beleid en eind 2021 wordt het nieuwe beleid vastgesteld.

{loadmoduleid 158}

Wethouder Ruud van Leeuwen:

Inwoners kennen hun eigen omgeving het best. Ondanks dat ze verschillende gedachtes hebben, weten ze wat er in hun buurt of wijk speelt en waar behoefte aan is. Daar wil de gemeente graag gebruik van maken, door inwoners, straten of buurten meer verantwoordelijkheid te geven als het gaat om het onderhoud van de openbare ruimte. Zo kunnen ze misschien een deel van het onderhoud zelf doen.

Onderling meer samenwerken

De werkwijze van de gemeente is sterk veranderd. Waar een project of plan in het verleden vooral kwam van één afdeling, houden nu meerdere afdelingen zich hiermee bezig. Zo hield de afdeling Openbare Ruimte zich in het verleden alleen bezig met het onderhoud van de openbare ruimte. Nu denken collega’s van de afdelingen Maatschappelijke Ondersteuning en Publieksdienstverlening ook mee. Zo denkt de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning bijvoorbeeld mee over hoe in de openbare ruimte ook aandacht besteed wordt aan de gezondheid van inwoners.

{loadmoduleid 158}

Levensduur openbare ruimte

Op een bepaald moment is een weg, brug of een plantsoen ‘op’ of aan het einde van zijn levensduur. In het vernieuwde beleid wordt aandacht besteed aan de vraag wat de gemeente wil op het moment dat bijvoorbeeld een weg of bomenrij aan het einde van de levensduur is gekomen. Wordt hetzelfde dan weer teruggeplaatst of gaat de gemeente in overleg met de buurt om gezamenlijk na te denken over een nieuwe inrichting. Hoe zorgt de gemeente ervoor dat het geld voor vervanging nu en in de toekomst geregeld is. “Het zou mooi zijn om op het moment dat een bepaalde straat of bomenrij vervangen wordt, dit moment wordt aangegrepen om te gaan investeren in de bestaande wijken om die toekomstbestendig te maken” aldus Van Leeuwen.

Waarom doet de gemeente dat

Ten slotte wil de gemeente betere uitleg geven aan inwoners over de keuzes die gemeente maakt. Zo wordt op sommige plekken in de gemeente het gras regelmatig gemaaid, omdat ze het daar belangrijk vindt dat kinderen kunnen voetballen of omdat bij een kruising goed zicht moet zijn op tegemoetkomend verkeer. Op andere plekken maait de gemeente minder vaak, omdat dit bijdraagt aan een grotere verscheidenheid van bloemen en planten. Dat zorgt voor meer insecten en vogels, wat weer kan bijdragen aan de beheersing van de eikenprocessierups. Van Leeuwen legt uit:

We beseffen ons dat we niet altijd iedereen tevreden kunnen stellen met de keuzes die we in de uitvoering maken, maar we kunnen in ieder geval wel uitleggen waarom we bepaalde keuzes maken.

Wethouder Van Leeuwen doet nog een oproep: “De mening van inwoners vinden we belangrijk, daarom kan over verschillende onderwerpen een melding gedaan worden. Kijk hiervoor op www.dalfsen.nl/melding.”

{loadmoduleid 158}