17 partijen tekenen convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie

0
474
Gemeente Dalfsen

DALFSEN – Om de afstemming en samenwerking tussen de partijen in de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in de gemeente Dalfsen te verbeteren ondertekenden 17 partijen op 8 juni een convenant. Dit gebeurde tijdens de speciale ‘walk thru’ bij het gemeentehuis in Dalfsen. Wethouder Jan Uitslag: ‘Jonge kinderen de kans geven zich te ontwikkelen en een goede overgang naar het basisonderwijs mogelijk maken. Dat is waar we als gemeente samen met de kinderopvangaanbieders en de basisscholen verantwoordelijkheid voor dragen. Met het convenant dragen we hier aan bij en verstevigen we onze samenwerking.’

In de wet is vastgelegd dat de gemeente, kinderopvang en scholen samen afspraken moeten maken over de doorgaande leerlijn. Dat wil zeggen: kinderen die een VVE-programma volgen op de kinderopvang, moeten zo naadloos mogelijk kunnen overstappen naar de basisschool, waar ze een soortgelijk programma voortzetten. In het convenant staan afspraken over het verbeteren van de afstemming tussen de partijen. Ook zijn afspraken gemaakt over het uitwisselen van informatie tussen het consultatiebureau, kinderopvang, school en gemeente (alles in overleg met en met toestemming van de ouders) en over wat de VVE-programma’s hebben bijgedragen.

Vroege ontwikkeling

Al op een jonge leeftijd kan een jeugdarts bij het consultatiebureau constateren dat een kind wat meer moeite heeft om zich op taalgebied of sociaal-emotioneel te ontwikkelen. Nicole Oolman teammanager JGZ: ‘Als Jeugdgezondheidszorg geven wij in overleg met ouders een VVE indicatie af als een kind bv een spraaktaal ontwikkelingsachterstand heeft. Door het convenant zijn er goede afspraken over de kwaliteit en uitvoering van de VVE en krijgt het kind extra begeleiding en opvang waardoor het meer kans heeft op een goede start op de basisschool.’

Van kinderopvang naar basisschool

Ook kinderopvanglocaties leveren een belangrijke bijdrage in de VVE-programma’s. Locatiemanager Doomijn Kinderopvang Martha Roddenhof: ‘Als kinderopvangorganisatie zijn we blij met afspraken die het mogelijk maken dat kinderen al vroeg gezien worden. Door met elkaar kinderen de juiste leeromgeving te bieden en dit te waarborgen in het convenant maakt dat de stap van voor- naar vroegschool kleiner kan zijn.’

Eric Arends directeur basisschool st. Cyriacus benadrukt het belang van goede samenwerking: ‘Het is belangrijk dat kinderen al zo jong mogelijk worden gestimuleerd in hun ontwikkeling en kansen krijgen al hun talenten te ontdekken. Een goede samenwerking tussen alle partners en met name de voor- en vroegschool is in het belang voor een doorlopende ontwikkeling van de kinderen.’

Partijen die ondertekenen zijn:

GGD IJsselland, gemeente Dalfsen en aanbieders van peuteropvang en VE (de voorscholen): Doomijn, De Groene Helden, De Smurfen, Partou, Prokino, Schanebroekkie, Sprankel! en Winkies. Basisonderwijs schoolbesturen (de vroegscholen): St. Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio, Floreant, Stichting Catent, Mijnplein, Florion en beide directeuren van Stichting PCO-Nieuwleusen.