Nieuwe Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen: reacties welkom!

0
297
Gemeente Dalfsen

DALFSEN – Inwoners, verenigingen en stichtingen kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen voor activiteiten zonder winstoogmerk. Het kader voor deze subsidies is vervat in de Algemene subsidieverordening (ASV). Onlangs heeft het college van B&W de nieuwe ASV in concept vastgesteld en voor inspraak vrijgegeven. U heeft nu de gelegenheid om te reageren op deze concept-verordening. Dit kan tot en met 29 oktober 2021.

Burgemeester Erica van Lente: ‘Met deze nieuwe verordening willen we de spelregels voor het aanvragen van subsidie duidelijk maken. Waar moet een aanvraag aan voldoen? Hoe wordt een aanvraag beoordeeld? Wat kunt u doen als u het niet eens bent met een besluit over uw aanvraag? We vragen iedereen die wel eens subsidies aanvraagt of heeft aangevraagd, te kijken naar dit concept en te beoordelen of dit nieuwe kader aansluit bij uw ideeën en uw werkwijze. Hebben we de belangrijkste zaken meegenomen en genoeg gedacht vanuit het perspectief van u als aanvrager? Reacties zijn welkom tot en met 29 oktober’.

De ASV is een soort kapstok. In deze overkoepelende verordening wordt namelijk omschreven waar een subsidieaanvraag in het algemeen aan moet voldoen: de termijn waarbinnen een aanvraag kan worden ingediend, verplichtingen voor de subsidieaanvrager en bijvoorbeeld de redenen om de aanvraag te weigeren. De ASV is het algemene kader; er zullen specifieke subsidieregelingen (bijvoorbeeld op het gebied van initiatieven uit de samenleving) onder komen te hangen. De nieuwe ASV is gebaseerd op het model van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). ‘Door dit model te gebruiken werken we straks op een manier die ook bij andere gemeenten gebruikelijk is. Zo hopen we de papierwinkel te verminderen. Dit is vooral handig voor regionaal werkende organisaties die met meerdere gemeenten te maken hebben voor hun subsidie’, aldus burgemeester Van Lente.

Proces leidt tot bespreking en besluit in de gemeenteraad

Na 29 oktober worden alle reacties door het college van B&W voorzien van een standpunt. De reacties en de standpunten komen samen in een zogenaamde inspraaknotitie. De reacties kunnen vervolgens ook leiden tot wijziging van (delen van) de concept subsidieverordening. De inspraaknotitie met de (door de reacties) gewijzigde verordening worden vervolgens door het college van B&W naar de gemeenteraad gestuurd.

De documenten worden eerst in de commissievergadering van de raad besproken. Tijdens de commissievergadering is het mogelijk om in te spreken. Ook deze informatie neemt de gemeenteraad mee in het besluit over de definitieve nieuwe Algemene subsidieverordening. Na behandeling in de raadscommissie worden de stukken geagendeerd voor besluitvorming in de gemeenteraadsvergadering.

Op dit moment is behandeling van de ASV in de gemeenteraad voorzien in januari 2022. Dit kan tussentijds nog veranderen. De definitieve datum waarop de gemeenteraad in de raadscommissie het nieuwe subsidiebeleid bespreekt, wordt gepubliceerd in de gemeentepagina Kernpunten en op het raadsinformatiesysteem http://ris.dalfsen.nl. Meer informatie over de inspraakprocedure kunt u vinden op www.dalfsen.nl/asv.