Dalfsen sluit aan bij landelijk programma tegen eenzaamheid

0
214
Dalfsen sluit aan bij landelijk programma tegen eenzaamheid

DALFSEN – Gemeente Dalfsen heeft al verschillende activiteiten om eenzaamheid bij inwoners tegen te gaan of te doorbreken. Hierbij wordt met andere organisaties in de gemeente samengewerkt. Deze activiteiten worden versterkt nu Dalfsen aansluit bij het landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van VWS.

Het landelijk programma bestaat uit een aantal onderdelen, zoals een sterk netwerk organiseren, gecombineerd met, mensen die eenzaam zijn, zelf er bij betrekken. Maar ook een sterke betrokkenheid vanuit het bestuur van de gemeente is belangrijk.

Gemeente Dalfsen neemt hiervoor al jarenlang het voortouw binnen onze samenleving. Ze motiveert organisaties die zich ook op eenzame mensen richten en helpt hen praktisch en financieel waar mogelijk. Nu gemeente Dalfsen zich aansluit op het landelijke netwerk, kan er geleerd worden van de werkwijze van bijvoorbeeld andere gemeenten, of leren zij van de aanpak in Dalfsen. In het landelijke actieprogramma van het ministerie werken al 230 gemeenten, vele landelijke bedrijven en maatschappelijke organisaties actief samen.

“Ook in plattelandsgemeente Dalfsen is het probleem eenzaamheid aanwezig. Door de maatregelen rond corona is eenzaamheid echt groter geworden. Tegelijkertijd spelen onze inwoners  al jaren een belangrijke rol om mensen bij elkaar te krijgen en zo eenzaamheid te verkleinen. Gemeente Dalfsen heeft gelukkig een sterk netwerk van Saam Welzijn, kerken en verenigingen waarvan de leden echt iets voor onze inwoners willen betekenen. Als we mensen in de wijk bezoeken is er vaak een buur die ons wijst op iemand die ze al lang niet hebben gezien, Of krijgen we verhalen over jongeren te horen als die alleen nog maar achter een scherm zitten en geen persoonlijk contact meer hebben met hun omgeving. Ook voor hen is het belangrijk weer persoonlijk met mensen om te gaan. De mens is nu eenmaal een sociaal wezen, we hebben elkaar nodig, niet alleen dichtbij, maar vooral persoonlijk vertelt wethouder Jan Uitslag.

‘Het mooie van het aanbieden van hulp is dat mensen vaak maar klein zetje nodig hebben om eenzaamheid achter zich te laten en anderen op te zoeken. De eerste keer met iemand meegaan die bekend is om ergens te gaan eten bijvoorbeeld, volgende keer is alleen gaan al makkelijker’

Gevolgen eenzaamheid

Eenzaamheid kan serieuze gevolgen hebben voor de gezondheid van mensen. Dat merk je in je lijf, maar ook aan je gemoedstoestand. Het overkomt niet alleen ouderen. Ook jongere mensen krijgen ‘zomaar’ te maken met eenzaamheid. ‘Met onze lokale manier van werken bereiken we al veel mensen en door aan te sluiten  bij het landelijk programma wordt dit versterkt”,  vertelt wethouder Uitslag. “In onze gemeente  bezoeken we de mensen bijvoorbeeld thuis, of nodigen ze vrijblijvend uit voor een kop koffie.”

Het afgelopen anderhalf jaar werd extra ingezet om mensen persoonlijk te bereiken. Saam Welzijn belde aan bij inwoners om zo met hen in gesprek te komen en te vragen wat er leeft en wat behoeften zijn. Ook stelde gemeente Dalfsen geld beschikbaar voor de Saam-bus, waarmee medewerkers van Saam makkelijker in de wijk in contact kunnen komen.

Wil je zelf iets doen, kijk dan op www.eentegeneenzaamheid.nl.