Ontwerp Omgevingsvisie Dalfsen 1.0 nu in te zien

0
554
Gemeente Dalfsen

DALFSEN – De eerste concept Omgevingsvisie van gemeente Dalfsen is van 14 oktober 2021 tot en met 25 november 2021 voor iedereen in te zien. De visie is een belangrijk document, omdat er in staat op welke manier en op welke plekken mogelijk nieuwe ontwikkelingen plaats vinden.

De leefomgeving is belangrijk voor iedereen die in de gemeente Dalfsen woont, werkt of zijn vrije tijd doorbrengt. Met de invoering van de Omgevingswet is elke gemeente verplicht om een Omgevingsvisie vast te stellen voor haar grondgebied. Bedoeling is dat deze nieuwe Omgevingsvisie voortdurend actueel wordt gehouden aan de nieuwste ontwikkelingen. Over twee jaar volgt er bijvoorbeeld alweer een volgende versie (2.0).

Wethouder Schuurman: “We hebben de Omgevingsvisie stap voor stap uitgewerkt. Het is een proces met een wisselwerking tussen gemeenteraad en inwoners, ondernemers en andere stakeholders. Nu de Omgevingsvisie nagenoeg klaar is, willen we graag van inwoners weten of zij zich in het plan kunnen vinden. En vooral ook of mensen hun inbreng tijdens de participatie terug herkennen in het document dat nu voorligt”.

De toekomst van Dalfsen

In de Omgevingsvisie beschrijven we wat we echt belangrijk vinden voor de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Het gaat over ontwikkelingen en oplossingen die vaak voor meerdere kernen of wijken gelden. Of voor een groot gedeelte van het buitengebied. Belangrijke onderwerpen komen aan bod zoals: wat voor woningen moeten we bouwen en waar is ruimte voor bedrijven of waterberging? Of waar kan je in de toekomst sporten of recreëren? De Omgevingsvisie is dus voor iedereen belangrijk!

Het doorlopen traject

De ontwerp Omgevingsvisie 1.0 is tijdens een langdurig en zorgvuldig traject tot stand gekomen. Alle ideeën voor de Omgevingsvisie zijn verzameld tijdens gesprekken met onder meer inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners. Daarnaast was er speciaal aandacht om jongeren bij de visie te betrekken. Een conceptversie van de ontwerp Omgevingsvisie is besproken met de raadscommissie en nu klaar om ter inzage te gaan.

Ter inzage

Vanaf 14 oktober 2021 is de ontwerp Omgevingsvisie 1.0 van gemeente Dalfsen voor een periode van 6 weken op verschillende manieren in te zien:

  • Het ontwerp van de Omgevingsvisie is te lezen via https://www.omgevingsvisiedalfsen.nl.  Ook achtergrond informatie over het participatietraject is hier te vinden.
  • Wie de ontwerp Omgevingsvisie liever op papier in ziet kan van 14 oktober 2021 tot en met 25 november 2021 een fysiek exemplaar op het gemeentehuis en bij de servicepunten in Nieuwleusen en Lemelerveld inzien.
  • Of via de website www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0148.OmvisiegemDalfsen-on01. De bestanden zijn beschikbaar op https://digitaleplannen.nl/0148/.

Tijdens de termijn van ter inzage legging mag iedereen een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar maken over de inhoud van het ontwerp van de Omgevingsvisie.

Inloopbijeenkomsten

Voor wie vragen heeft over het ontwerp van de Omgevingsvisie of graag in gesprek wil daarover worden inloopbijeenkomsten georganiseerd:

  • Dinsdag 26 oktober tussen 16:00 en 20:00 in Kulturhus De Spil in Nieuwleusen
  • Donderdag 28 oktober tussen 16:00 en 20:00 in het gemeentehuis in Dalfsen
  • Dinsdag 9 november tussen 16.00 en 20.00 in de Wiekelaar in Oudleusen
  • Dinsdag 16 november tussen 16:00 en 20:00 in Kulturhus De Mozaïek in Lemelerveld
  • Donderdag 18 november tussen 16:00 en 20:00 in het gemeentehuis in Dalfsen

Deelnemers aan de inloopbijeenkomsten hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien.

Digitale inloop

Voor wie niet de mogelijkheid heeft om naar één van deze inloopmomenten te komen, maar toch vragen heeft over de ontwerp Omgevingsvisie worden twee digitale ‘inloop’-mogelijkheden georganiseerd:

  • Donderdag 28 oktober tussen 20:00 en 21:00
  • Dinsdag 16 november 20:00 en 21:00

Voor deelname is aanmelding noodzakelijk. Aanmelding via [email protected]. Deelnemers krijgen daarna extra informatie en een link voor een Teamsvergadering toegestuurd.

Voor zowel de inloopbijeenkomst en de digitale inloop is het belangrijk dat deelnemers vooraf de ontwerp Omgevingsvisie hebben gelezen.

Zienswijze indienen

Inwoners die het niet eens zijn met de onderwerpen die in de ontwerp Omgevingsvisie staan, of onderwerpen missen kunnen tot en met 25 november 2021 schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Per brief kan dit verzonden worden aan de gemeenteraad, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen.

Vermeld hierin zo duidelijk mogelijk over welk onderdeel (bijvoorbeeld onder vermelding van het hoofdstuk- of paginanummer) uw zienswijze gaat.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 0529.

De zienswijzen worden verwerkt in een Nota van Zienswijzen en voorgelegd aan de gemeenteraad. Volgens de huidige planning stelt de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2022 de Omgevingsvisie vast.