Eerste Dalfser Omgevingsvisie vastgesteld

0
303
Gemeentehuis Dalfsen

DALFSEN – Afgelopen maandagavond 28 februari heeft de gemeenteraad van Dalfsen een besluit genomen over de Omgevingsvisie 1.0. Er werden nog een aantal concrete wijzigingsvoorstellen op het voorgelegde document voorgesteld. Verder kon de Omgevingsvisie 1.0 de goedkeuring van de raad krijgen. Met de toezegging de concrete wijzigingsvoorstellen mee te nemen werd het document vastgesteld. De Omgevingsvisie 1.0 is te bekijken op de nieuwe website www.omgevingsvisiedalfsen.nl.

Daarmee is de eerste Omgevingsvisie voor het hele grondgebied van de gemeente Dalfsen een feit. Het document waarin is opgeschreven hoe de inrichting van de gemeente er in de toekomst uit kan gaan zien. Wethouder André Schuurman blikt terug op het hele participatieproces: “Veel inwoners en ondernemers uit de gemeente hebben hun betrokkenheid laten zien door mee te denken en veel concrete ideeën in te brengen. Daarmee is de Omgevingsvisie stap voor stap opgebouwd, waarbij ook de gemeenteraad meermaals zijn opinie gaf tijdens tussenstappen. Tijdens de raadsvergadering van 28 februari zijn nog verschillende amendementen en moties ingediend, waarvan één over het opstellen van een plattelandsvisie heeft geleid tot aanpassing van de Omgevingsvisie. Nu is dus het finale besluit genomen en is de Omgevingsvisie 1.0 vastgesteld.”

Wethouder André Schuurman vervolgt: “U zult misschien wel denken: 1.0, waar staat dit getal voor? Het betekent dat de Omgevingsvisie over 2 jaar alweer wordt geactualiseerd naar een 2.0 versie en daarna in principe elke 4 jaar; gelijklopend met de cyclus van een gemeenteraad. Elke raad kan straks dus de Omgevingsvisie aanscherpen en actualiseren aan actuele inzichten in opvattingen.”

De Omgevingsvisie blikt nu vooruit naar het jaar 2040. Ruimtelijke processen duren vaak jaren en het is belangrijk om daarom op tijd te weten welke kant we op willen met de inrichting van de gemeente. Tegelijkertijd wil de gemeente met de periodieke actualisering ervoor zorgen dat de Omgevingsvisie ook wendbaar zal zijn; aangepast aan de nieuwste inzichten.

“Wanneer is een Omgevingsvisie interessant voor mij?”

De Omgevingsvisie geeft aan de ene kant richting waar de gemeente heen wil op het gebied van de fysieke leefomgeving. Aan de ander kant is het ook interessant voor inwoners met een concreet initiatief: de Omgevingsvisie is toetsingskader en geeft ook hier richting. Aan de hand van concrete initiatieven wordt namelijk uitvoering gegeven aan het (strategisch) beleid. Deze initiatieven komen (naast vanuit de gemeente) van inwoners, ondernemers, andere partijen of een samenwerking van deze. Denk bijvoorbeeld aan een initiatief van inwoners voor een Natuurboerderij of een agrariër die opzoek is naar een nieuwe invulling van zijn erf. In deze gevallen geven bijvoorbeeld de gebiedsagenda’s van de Omgevingsvisie aan wanneer hier medewerking aan verleend kan worden.

De vastgestelde Omgevingsvisie 1.0 kunt u bekijken via de website www.omgevingsvisiedalfsen.nl.