Praktijkondersteuner Jeugd voor Lemelerveld

Snellere en betere hulp voor specialistische hulp voor jongeren en dichtbij huis

0
20
Gemeente Dalfsen

DALFSEN – Vanaf 1 juli kunnen kinderen en jongeren met psychische klachten in Lemelerveld terecht bij een praktijkondersteuner Jeugd (POH-Jeugd). De gemeente heeft besloten om per 1 juli 2022 een pilot te starten met een POH-Jeugd bij de huisartsenpraktijk in Lemelerveld. De POH-Jeugd houdt zich specifiek bezig met geestelijke gezondheidszorg (GGZ) bij jongeren in de leeftijd van 0-18 jaar en hun ouders.

Jongeren kunnen hier terecht met klachten zoals piekeren, angstklachten of slecht slapen. Ze kunnen via de huisarts, jeugdconsulent van de gemeente of jeugdarts van de GGD doorverwezen worden. Ook ouders kunnen er terecht met problemen op het gebied van opgroeien, ontwikkelen en opvoeden. De pilot duurt één jaar. Binnen dat jaar evalueren de samenwerkende partijen met elkaar de voortgang en wordt gekeken of het verlengd wordt.

Sneller geholpen

Op dit moment worden vrijwel alle hulpvragen van jongeren met betrekking tot geestelijke gezondheidszorg, die bij de huisartsenpraktijk binnenkomen, doorverwezen naar specialistische jeugdhulp. “Een praktijkondersteuner Jeugd is in veel gevallen een zeer goed alternatief. In ongeveer vijf gesprekken worden de vragen door de praktijkondersteuner Jeugd opgepakt. Hierdoor wordt de jeugdige laagdrempeliger, sneller, beter en dichtbij geholpen. Daarnaast kan de praktijkondersteuner Jeugd gerichter verwijzen naar algemene ondersteuning, het zogenaamde ‘voorliggend veld’, die we in onze gemeente al hebben” aldus wethouder Jan Uitslag.

Toename indicaties

De afgelopen jaren ziet de gemeente dat het aantal indicaties toeneemt, mede door corona-maatregelen en de gevolgen daarvan voor jeugdigen. Ook de wachtlijsten voor specialistische jeugdzorg nemen toe. Op basis van ervaringen die landelijk al zijn opgedaan, is de verwachting dat door inzet van de POH-Jeugd het aantal doorverwijzingen naar specialistische Jeugd GGZ wordt teruggedrongen. En daarmee ook de wachtlijsten en de kosten.

Meer deskundigheid

Wethouders Uitslag vervolgt: “Door de inzet van de praktijkondersteuner Jeugd komt er meer GGZ-deskundigheid voor jeugdigen in de huisartsenpraktijk. Ook is de verwachting dat de lokale samenwerking tussen bijvoorbeeld de huisartsen, gemeente, GGD en het voorliggend veld. wordt versterkt en dat problematiek breder wordt aangepakt.”

Zowel huisartsen, POH-Jeugd als gemeente hebben hetzelfde doel: de beste zorg – snel én dichtbij – voor jeugdigen en hun ouders.