Schaduw Provinciaal Bestuur overhandigt rapport” De Staat van Overijssel” aan zittend Provinciaal Bestuur

0
54
Schaduw Provinciaal Bestuur overhandigt rapport

NIEUWLEUSEN – Woensdag 23 overhandigt het Schaduw Provinciaal Bestuur Overijssel het Rapport “ De Staat van Overijssel “ aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Overijssel.

Daarna volgt het Schaduw Bestuur de Commissie vergadering Landbouw en Natuur in de Statenzaal. Dat belooft een levendige vergadering te worden, na de acties van de boeren op 16 november bij het Provinciehuis.

Vervolgens kunnen Statenleden van het zittend Bestuur en Statenleden van het Schaduw Bestuur met elkaar in gesprek tijdens de lunch, aangeboden door het Provinciaal Bestuur.

Het Schaduw Provinciaal Bestuur Overijssel bestaat uit 44 TL Examenleerlingen, waarvan een deel gedeputeerde is, er is een Commissaris van de Koning ingesteld, Kyron Bovenhuis, en er is een Statengriffier, tevens begeleider en secretaris van het Schaduw Bestuur.

In het Rapport “ De Staat van Overijssel “ verwoorden de schaduw Statenleden hoe zijn tegen de huidige samenleving en bestuur aankijken, met het oog op alle onderwerpen die voor de provincie, en voor het land, van belang zijn.