Gemeente Dalfsen start ‘Toekomstvisie Burgemeester Backxlaan en omgeving’ met wandeling op 24 april

0
29
Gemeente Dalfsen

NIEUWLEUSEN – Samen met inwoners en ondernemers wil gemeente Dalfsen een aantrekkelijke visie maken voor de Burgemeester Backxlaan en omgeving in combinatie met een passend verkeersplan voor de verkeerstromen in de kern. Met een dorpswandeling op maandag 24 april markeert de gemeente de start van deze ‘Toekomstvisie Burgemeester Backxlaan en omgeving’. Tijdens deze wandeling met inwoners tussen 12.00 – 13.00 uur luisteren de wethouders Uitslag en Ramerman en betrokken ambtenaren naar ideeën, wensen en opmerkingen over de Backxlaan e.o. inclusief het verkeer. Iedereen die wil, kan hieraan deelnemen.

Nieuwleusen groeit, visie op de toekomst noodzakelijk

De gemeente Dalfsen hoort al langer geluiden van inwoners en ondernemers over de (on)mogelijkheden van de Burgemeester Backxlaan e.o. Met de nieuwbouwplannen, het mogelijk samengaan van scholen op één locatie, de herontwikkeling van bestaande locaties en de toename van verkeer daardoor, samen met de klachten die er nu al zijn over de verbinding tussen Noord en Zuid, is een krachtige en aantrekkelijke toekomstvisie nodig. Eén visie waarin initiatieven, ontwikkelingen, wensen en kansen samenkomen. Uitgangspunt is dat het in de Burgemeester Backxlaan e.o. prettig wonen en ondernemen moet zijn en dat de hoofdverkeersstromen van, naar en binnen Nieuwleusen toekomstvast worden ontsloten. In de visie wordt ingezet op het behoud en verbeteren van de leefbaarheid en het gelijktijdig ruimte (blijven) bieden voor ondernemerschap.

Start met een wandeling

Tijdens de dorpswandeling op maandag 24 april tussen 12.00 en 13.00 uur gaan wethouders Uitslag en Ramerman samen op pad met inwoners en ondernemers in de Burgemeester Backxlaan (noord, midden en zuid). Meewandelaars kunnen in een open gesprek laten weten wat volgens hen kan worden verbeterd aan de Burgemeester Backxlaan inclusief de verkeersstromen en daarvoor ideeën inbrengen. De afsluiting van de wandeling vindt plaats bij Kulturhus De Spil. Wilt u meewandelen? Opgeven bij de gemeente kan tot 21 april 12.00 uur via [email protected] U ontvangt daarna meer informatie over de wandeling.

Samen ontwikkelen tot een toekomstvisie

Inwoners kunnen ook schriftelijk hun aandachtspunten kwijt. Een vragenlijst is vanaf 24 april tot 10 mei vindbaar bij De Spil en op de site van de gemeente.

Naast de wandeling en de vragenlijst, worden er op andere momenten ook diepte-interviews en (straat)gesprekken met inwoners en ondernemers gehouden. Al deze input samen wordt verwerkt tot ruimtelijke praatplaten met mogelijkheden voor de Burgemeester Backxlaan e.o. en het verkeer.

Tijdens de bewonersbijeenkomst begin juli, gaat de gemeente met Nieuwleusenaren over de praatplaten in gesprek en ermee aan de slag. Alle feedback wordt vervolgens geanalyseerd en verwerkt in een Concept-Visiekaart. Ook dit concept legt de gemeente voor aan Nieuwleusenaren tijdens een bewonersbijeenkomst, waarna de plannen voor het eind van het jaar verder worden uitgewerkt tot een ‘Toekomstvisie voor de Burgemeester Backxlaan en omgeving’ in combinatie met een passend verkeersplan voor de kern. Deze visie wordt vervolgens ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

Op de gemeente website staat vanaf 24 april 2023 in de middag achtergrondinformatie, de vragenlijst en hoe u zich alvast kunt aanmelden voor de bewonersbijeenkomst.