Koninklijke Onderscheidingen tijdens lintjesregen 2023 in gemeente Dalfsen

0
59
Koninklijke Onderscheidingen tijdens lintjesregen 2023 in gemeente Dalfsen

DALFSEN – Ook dit jaar stond de dag voor Koningsdag in het teken van de lintjesregen. Elf inwoners van de gemeente Dalfsen mochten op 26 april een Koninklijke Onderscheiding in ontvangst nemen. Allen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Erica van Lente verraste de zogenoemde gedecoreerden in de ochtend met het grote nieuws en reikte de onderscheiding uit. Tijdens de speciale Oranjereceptie in het gemeentehuis op 26 april om 15.30 uur worden alle gedecoreerden nog eens extra in het zonnetje gezet.

De volgende personen uit de gemeente Dalfsen ontvingen een Koninklijke Onderscheiding voor hun bijzondere inzet.

Koninklijke Onderscheiding voor Henny de Groot-Pasman

Henny de Groot-Pasman (62 jaar) uit Dalfsen is op woensdag 26 april 2023 onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Henny de Groot heeft zich gedurende 30 jaar ingezet als vrijwilliger voor voetbalvereniging ASC’62 Dalfsen. Zij was bestuurslid damesvoetbal, wedstrijdsecretaris pupillen en junioren, leider van elftallen, scheidsrechter, barvrijwilliger en maakte deel uit van jubileumcommissies en toernooicommissies. Zij zorgde er ook mede voor dat de jeugdafdeling van de vereniging goed liep. Voor haar enorme inzet voor de vereniging is Henny de Groot in 2012 benoemd tot Lid van Verdienste van voetbalvereniging ASC’62.

Naast haar inzet voor ASC’62 is Henny de Groot sinds 1999 werkzaam als vrijwilliger bij de bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen. Zij wordt daar zeer gewaardeerd en is een trouw vrijwilligster. Ook is ze tot op heden bestuurslid van de stichting Damito en vervult ze een verbindende rol naar de commissie standhouders. Deze stichting organiseert iedere drie jaar een consumentenbeurs. Hier presenteren ondernemers en andere organisaties zich. De organisatie draait volledig op inzet van vrijwilligers. De opbrengst van deze beurs gaat naar het zorghotel De Imminkhoeve. Tot slot is Henny de Groot sinds 2009 koster van de Protestantse Gemeente in Dalfsen.

Henny de Groot heeft zich een lange periode ingespannen voor de samenleving of heeft anderen daartoe gestimuleerd. Gezien de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten is Henny De Groot woensdag 26 april 2023 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Op een rij de activiteiten:

1988-2018Vrijwilliger bij en bestuurslid damesvoetbal van voetbalvereniging ASC’62 in Dalfsen. Betrokkene heeft gefungeerd als wedstrijdsecretaris pupillen en junioren, elftalleider, scheidsrechter, barvrijwilliger en lid van diverse commissies.
1999-hedenVrijwilliger bij de bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen. Betrokkene verricht diverse werkzaamheden zoals het uitleen-klaar maken van nieuwe materialen, reserveringen verwerken, beschadigde boeken repareren en invoeren van nieuwe boeken in het systeem.
2008-hedenBestuurslid van de Stichting Damito te Dalfsen. Deze stichting organiseert elke drie jaar een consumentenbeurs, waar ondernemers en andere organisaties uit de gemeente Dalfsen zich kunnen presenteren. De opbrengst van de beurs komt ten goede aan het zorghotel De Imminkhoeve te Lemele.
2009-hedenKoster van de Protestantse Gemeente Dalfsen.

Koninklijke Onderscheiding voor Sientje Veneboer-Nijboer

Sientje Veneboer-Nijboer (70 jaar) uit Hoonhorst is op woensdag 26 april 2023 onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Het vrijwilligerswerk van Sientje Veneboer in de kern Hoonhorst is niet onopgemerkt gebleven. Al in 1970 is zij actief geworden voor de voetbalvereniging in Hoonhorst. Ze hielp onder andere mee in de kantine en was leider van enkele jeugdteams. Sientje heeft maar liefst 32 jaar haar inzet verleend aan deze vereniging. Ook was ze van 1986 tot 1992 secretaris van buurtvereniging De Tempelhof. Zij zette zich hiervoor in om de leefbaarheid en de onderlinge verbondenheid tussen de bewoners van de straat levendig te houden.

Vanaf 2008 tot heden is Sientje Veneboer lid van de ziekenbezoekgroep van de St. Cyriacusparochie/St. Emmanuelparochie, een verlengstuk van het pastorale team. Zij is contactpersoon tussen zieken en de parochie in Hoonhorst. Daarnaast is Sientje Veneboer tot op heden bestuurslid van de ouderenbond KBO-PCOB, afdeling Hoonhorst. Als bestuurslid is ze betrokken bij alle maatschappelijke en plaatselijke initiatieven die ontplooid worden. Ze is aanwezig bij de soosmiddag en heeft aandacht voor bijzondere persoonlijke gebeurtenissen. Sientje Veneboer wordt omschreven als een betrokken, enthousiast, zorgvuldig en liefdevol persoon in haar vrijwilligerswerk.

Gezien de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten is Sientje Veneboer woensdag 26 april benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Op een rij de activiteiten:

1986-1992Secretaris van buurtvereniging De Tempelhof.
2008-hedenVrijwilliger bij St. Emmanuelparochie locatie Hoonhorst. Betrokkene is lid en contactpersoon van de ziekenbezoekgroep.
2013-hedenBestuurslid van de KBO-PCOB afd. Hoonhorst. Betrokkene ondersteunt bij de soosmiddag en is contactpersoon voor lief en leed.
1970-2002Vrijwilliger bij voetbalvereniging Hoonhorst. Betrokkene was kantinemedewerker en leider van enkele jeugdteams.

Koninklijke Onderscheiding voor Annie Kelder

Annie Kelder (77 jaar) uit Lemelerveld is op woensdag 26 april 2023 onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Annie Kelder zet zich op meerdere maatschappelijke terreinen in voor het dorp Lemelerveld. Haar aandacht gaat met name uit naar de minderbedeelden, zoals zieken, ouderen en alleenstaanden.

Al 43 jaar zet Annie Kelder zich in voor de Rooms-Katholieke Emmanuelparochie in Lemelerveld. Wekelijks maakt ze de bloemstukken voor de erediensten en was ze leider van de Tienerclub. Ook is Annie Kelder al 27 jaar actief voor de Vrouwenvereniging Zij Aktief Lemelerveld. Vanuit de functie als voorzitter is ze nauw betrokken bij activiteiten. Samen organiseren ze gezellige, informatieve en creatieve avonden. Verder is Annie Kelder al ruim 20 jaar actief als vrijwilliger voor zorgcentrum ’t Anker in Lemelerveld. Zij ondersteunt de dagbesteding, gaat op pad met de cliënten, kookt en organiseert activiteiten.

Als bestuurslid is Annie Kelder al sinds 2006 zeer betrokken bij Caritas Lemelerveld. Dit is een onderdeel van PCI Emmanuel en ondersteunt de minima in Lemelerveld. Ouderen, alleenstaanden en zieken worden bezocht en ze organiseren ontmoetingsdagen om de contacten te stimuleren.

Vanaf de oprichting van het eetcafé in Kulturhus De Mozaïek is Annie Kelder hier vrijwilligster. Het eetcafé is een sociaal initiatief. Er wordt gekookt door vrijwilligers voor iedereen die gezellig mee wil eten. Veelal mensen die alleenstaand zijn. Het is een activiteit die zeer gewaardeerd wordt en van grote betekenis is voor een grote groep mensen in Lemelerveld.

Gezien de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten is Annie Kelder woensdag 26 april benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Op een rij de activiteiten:

1980-hedenVrijwilliger bij de Heilig Hart Kerk in Lemelerveld. Annie Kelder verzorgt mede de groenvoorziening. Daarnaast was zij leider van de Tienerclub.
1995-hedenVrijwilliger bij en voorzitter van de vrouwenvereniging Zij Aktief in Lemelerveld.
2002-hedenVrijwilliger bij het Rosengaerde zorgcentrum locatie ’t Anker in Lemelerveld. Betrokkene ondersteunt bij de dagbesteding en begeleidt de activiteiten. Daarnaast kookt zij voor de bewoners.
2004-hedenVrijwilliger bij het eetcafé van het Kulturhus Mozaïek in Lemelerveld.
2006-hedenBestuurslid van en vrijwilliger bij de Caritas Lemelerveld, onderdeel van de Parochiële Caritas Instelling (PCI) in de Emmanuel parochie. Annie Kelder organiseert activiteiten, zoals ontmoetingsdagen, kerstdiner en attenties voor zieken en ouderen.

Koninklijke Onderscheiding voor Mieke Beltman-Fakkert

Mieke Beltman-Fakkert (83 jaar) uit Dalfsen is op woensdag 26 april 2023 onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mieke Beltman zet zich op veel fronten al lange tijd in voor de samenleving. Zo was ze van 1987 tot en met 2012 vrijwilliger bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem. Ze begeleidde vele reizen voor mensen met een beperking. Hierbij droeg ze zorg voor de lichamelijke verzorging en begeleidde activiteiten en uitstapjes. Ook bezoekt Mieke Beltman nog wekelijks een cliënt en onderneemt en ondersteunt activiteiten.

Voor de reisorganisatie VNB Pelgrimsreizen begeleidde Mieke Beltman tientallen bedevaarten om hulpbehoevende deelnemers te verzorgen. Naast haar rol als gastvrouw bij het Isala in Zwolle, was zij actief bij de patiëntenbibliotheek in het ziekenhuis. Ook heeft Mieke Beltman jarenlang voor de Rooms-Katholieke kerk in Dalfsen de avondwake verzorgd en nabestaanden begeleid. Tot op heden is zij wijkcontactpersoon.

Verder bezorgt Mieke Beltman al sinds 2002, vanaf haar pensionering, wekelijks maaltijden rond voor Rosengaerde in Dalfsen. Namens Saam Welzijn bezocht zij ouderen in het kader van het project Sociaal Vangnet. Daarnaast is ze gastvrouw bij Saam Welzijn in Dalfsen en schenkt ze maandelijks koffie.

Mieke Beltman staat altijd met aandacht klaar voor veel mensen, zonder daar iets voor terug te verwachten. Zij levert een trouwe bijdrage aan het welzijn van velen, met betrokkenheid, zorg en veel verantwoordelijkheidsgevoel.

Gezien de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten is Mieke Beltman woensdag 26 april benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Op een rij de activiteiten:

1987-2012Vrijwilliger bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem. Betrokkene begeleidde in totaal minstens 25 reizen voor mensen met een beperking, waarbij zij zorg droeg voor de lichamelijke verzorging en de activiteiten en uitstapjes begeleidde.
1990-2010Vrijwilliger bij de reisorganisatie VNB Pelgrimsreizen. Betrokkene begeleidde 20 bedevaarten om de hulpbehoevende deelnemers te verzorgen.
1992-hedenVrijwilliger bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem, afd. Dalfsen. Betrokkene bezoekt een cliënt wekelijks, onderneemt activiteiten en ondersteunt.
1995-2007,2014-hedenVrijwilliger bij de R.K. kerk in Dalfsen. Betrokkene fungeerde als lid van de avondwakegroep en is wijkcontactpersoon.
1999-2016Vrijwilliger bij Isala ziekenhuis in Zwolle. Betrokkene fungeerde als gastvrouw en was actief binnen de patiëntenbibliotheek.
2002-hedenVrijwilliger bij Rosengaerde Woonzorgcentrum. Betrokkene brengt sinds haar pensionering wekelijks de maaltijden rond.
2011-hedenVrijwilliger bij Saam Welzijn in Dalfsen. Betrokkene schenkt maandelijks koffie en fungeert als gastvrouw. Tevens bezocht zij ouderen via het project sociaal vangnet.

Koninklijke onderscheiding voor Dick ten Klooster

Dick ten Klooster (59 jaar) uit Nieuwleusen is op woensdag 26 april 2023 onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Dick ten Klooster zet zich al jarenlang in als vrijwilliger op het gebied van diverse maatschappelijke terreinen.

Al vanaf 1995 heeft Dick ten Klooster een belangrijke bijdrage geleverd aan Stichting Openbare Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen. Hij is in totaal 19 jaar penningmeester geweest en is het financiële geheugen van de bibliotheken. Daarnaast is hij een heel goede vertegenwoordiger van en voor de kern Nieuwleusen. Er is veel tijd en energie gestoken in de transitie van de openbare bibliotheek naar een maatschappelijke organisatie. Dick ten Klooster zet zich met hart en ziel in voor de continuïteit van het bibliotheekwerk. Met zijn deskundigheid en netwerk betekent hij veel voor de stichting.

Sinds 2019 maakt Dick ten Klooster als penningmeester deel uit van het bestuur van de Onderlinge Begrafenisvereniging Nieuwleusen e.o. Hij heeft een breed takenpakket en is verantwoordelijk voor het financiële beleid en beheer van de Uitvaartvereniging en Uitvaartverzorging.

Bij voetbalvereniging Union SV (USV) in Nieuwleusen is Dick ten Klooster al lang actief. Hij was 22 jaar penningmeester voor de vereniging. Daarnaast had hij onder andere zitting in toernooicommissies en de sponsorcommissie. Het sportpark Hulsterlanden is in de bestuursperiode van Dick ten Klooster vorm gegeven met onder andere een overdekt boardingveld, materialenschuur, een personenlift naar de kantine, een sta-tribune en vele andere projecten. Ook is hij de motor achter veel maatschappelijke activiteiten voor jong en oud USV-leden.

Dick ten Klooster is erg betrokken bij alles wat er in het dorp Nieuwleusen en omstreken gebeurt. Vanuit zijn enthousiasme weet hij mensen te mobiliseren en motiveren.

Gezien de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten is Dick ten Klooster woensdag 26 april benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Op een rij de activiteiten:

1995-hedenPenningmeester en bestuurslid van de Stichting Openbare Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen. Betrokkene adviseert het bestuur en zette zich in voor de fusie tussen twee bibliotheken en de transitie naar een maatschappelijke organisatie met een zichtbare rol in de samenleving. Ook hielp hij bij het inrichten van bibliotheekpunten in de vijf gemeentelijke Kulturhusen en het afstoten van gebouwen.
1996-2018Penningmeester van Voetbalvereniging USV in Nieuwleusen. Betrokkene was tevens lid van diverse toernooicommissies en de sponsorcommissie. Hij zette zich in voor de realisatie van het sportpark Hulsterlanden met o.a. een overdekt boardingveld, materialenschuur, personenlift naar de kantine en een sta-tribune. Hij organiseerde veel maatschappelijke activiteiten.
2019-hedenPenningmeester van de Onderlinge Begrafenisvereniging Nieuwleusen e.o. Betrokkene is verantwoordelijk voor het financiële beleid en beheer, ook van de dochteronderneming Uitvaartverzorging Nieuwleusen.

Koninklijke Onderscheiding voor Leo Broeks

Leo Broeks (64 jaar) uit Lemelerveld is woensdag 26 april 2023 onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Leo Broeks heeft op veel terreinen zijn kennis en kunde binnen de gemeenschap laten zien. Hij heeft ruim 20 jaar agrarisch bestuurswerk verricht binnen het (Overijssels) Agrarisch Jongeren Contact en de Gewestelijke Land- en Tuinbouworganisatie (GLTO).

Vanaf 1987 is hij in totaal 14 jaar bestuurslid geweest van de Rabobank Dalfsen-Lemelerveld. Ook is hij twee jaar lid geweest van de Schatterscommissie van het landinrichtingsproject (ruilverkaveling) Marshoek – Hoonhorst. Deze ruilverkaveling betrof een gebied binnen de gemeenten Dalfsen, Heino/Raalte en Zwolle met honderden agrarische bedrijven. In 2001 is Leo Broeks gekozen als gemeenteraadslid en heeft hij zich tot 2006 ingezet voor het CDA. Daarnaast is hij zeer actief binnen de geloofsgemeenschap Emmanuelparochie in Lemelerveld: acoliet, onderhoud en beheer, installatie moderne technieken en als penningmeester. Naast het runnen van zijn melkveebedrijf vindt hij ook altijd tijd om actief te zijn voor de Buurtvereniging De Groenlanders.

Leo Broeks betekent op maatschappelijk gebied veel voor de lokale gemeenschap. Met zijn deskundigheid, betrokkenheid en plichtsgetrouwe inzet is hij niet meer weg te denken als vrijwilliger. Mensen doen graag en vaak een beroep op hem.

Gezien de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten is Leo Broeks woensdag 26 april benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Op een rij de activiteiten:

1979-1986Voorzitter van de plaatselijke afdeling van het Agrarisch Jongeren Kontakt.
1979-1986Bestuurslid van het Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt.
1988-1995Secretaris en voorzitter van de Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond afd. Hoonhorst.
1995-1999Secretaris en voorzitter van de Gewestelijke Land- en Tuinbouworganisatie.
1987-2001Bestuurslid van Rabobank Dalfsen-Lemelerveld.
1990-1991Lid van de Schatterscommissie van het landinrichtingsproject (ruilverkaveling) Marshoek – Hoonhorst.
1999-hedenVrijwilliger bij buurtvereniging De Groenlanders.
2001-2006Gemeenteraadslid gemeente Dalfsen.
2001-2021Penningmeester van de locatieraad H. Hart van Jezus te Lemelerveld, onderdeel van de Emmanuelparochie.
2021-hedenPenningmeester van de Emmanuelparochie. Daarnaast zet betrokkene zich in voor de Aktie kerkbalans en het beheer en onderhoud van de gebouwen en fungeert hij als acoliet.

Koninklijke Onderscheiding voor Jan Bredewold

Jan Bredewold (66 jaar) uit Dalfsen is op woensdag 26 april 2023 onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Jan Bredewold heeft veel affiniteit met de natuur en zet zich als vrijwilliger volop in om het mooie Vechtdal te promoten.

In 2004 is Stichting Greenbikes van start gegaan. De stichting stimuleert het groepstoerisme in het Vechtdal. Onder andere door het organiseren van bijzondere fietstochten. De activiteiten zijn daarna uitgebreid met het in groepsverband wandelen onder de naam Greenshoes. Jan Bredewold bereidt de tochten voor, zet de routes uit en legt contact met de landgoedeigenaren voor de rustpunten. Hij is ook gids voor deze wandel- en fietstochten. Deze activiteit vervult hij met veel plezier. Hij heeft oog voor de natuur en brengt zijn kennis graag over. De wandelactiviteiten zijn zeer succesvol en trekken op het hoogtepunt 3500 deelnemers. Als bestuurslid en stimulator van de wandelsport is Jan Bredewold tot op heden nog actief voor de stichting. Door zijn lokale kennis wordt hij ook betrokken bij de organisatie van andere tochten zoals de Imminkhoevetocht of de Blauwe Bogentocht.

Daarnaast is Jan Bredewold al ruim 10 jaar vrijwilliger bij de Natuurboerderij Lindehoeve, een dagbestedingslocatie voor mensen met een beperking. Verder is Jan Bredewold sinds 2013 actief als dijkwacht voor Waterschap Drents Overijsselse Delta. Vanaf 2021 is hij ook gestart als gids op de Dalfser Vechtzomp.

Gezien de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten is Jan Bredewold woensdag 26 april benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Op een rij de activiteiten:

2004-2012Vrijwilliger bij Stichting Green Bikes in Dalfsen. Doel van de stichting was het stimuleren van het groepstoerisme o.a. door het organiseren van bijzondere fietstochten.
2005-2011 en 2019-hedenVrijwilliger bij Stichting Natuurboerderij Lindehoeve te Dalfsen, een dagbestedingslocatie voor mensen met een beperking.
2009-hedenBestuurslid en penningmeester van de Wandelvereniging Green Shoes te Dalfsen. Daarnaast is betrokkene gids en organisator van diverse wandeltochten.
2013-hedenVrijwilliger bij Waterschap Drents Overijsselse Delta te Zwolle. Betrokkene is dijkwacht.
2021-hedenVrijwilliger bij Stichting Vechtzomp te Dalfsen. Betrokkene is gids.

Koninklijke Onderscheiding voor Hans Heerink

Hans Heerink (67 jaar) uit Lemelerveld is op woensdag 26 april 2023 onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Vanaf de oprichting van de wekelijkse dorpskrant De Lemelervelder in 1981 is Hans Heerink een betrokken  redactielid. De Lemelervelder is ontstaan door de verdeelde berichtgeving van activiteiten in Lemelerveld. Destijds viel Lemelerveld nog onder 4 gemeenten. Naast schrijven en fotograferen houdt hij zich ook bezig met de historie van het dorp. Hij heeft veel onderzoek gedaan en hier artikelen over geschreven.

Hans Heerink is ook al ruim 40 jaar vrijwilliger bij volleybalvereniging De Bevers. Hij was voorzitter, bestuurslid en was tot 2000 trainer van diverse teams. Daarnaast organiseert hij onder andere jaarlijks het Open Volleybaltoernooi, waarbij hij de communicatie, indeling en sponsoring verzorgt. Mede dankzij zijn inzet is het een actieve volleybalvereniging.

Verscholen in de mooie natuur bij Lemelerveld ligt Natuurlijk Heidepark. Het park bestaat uit een klimbos, een gratis toegankelijke speeltuin en een natuurbad. Hans Heerink is sinds 2019 vrijwilliger voor de stichting en heeft geholpen bij de herbouw van het hoofdgebouw. Ook zorgt hij voor publiciteit voor Natuurlijk Heidepark.

Verder is Hans Heerink sinds 1991 huisfotograaf voor de Emmanuelparochie en vrijwilliger voor de Raad van Kerken Lemele. Naast deze activiteiten was hij ook lid van de Medezeggenschapscommissie bij de voormalige H. Hartschool en is hij sinds 2016 fotograaf voor zorgcentrum Brugstede.

Gezien de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten voor het dorp Lemelerveld is Hans Heerink woensdag 26 april benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Op een rij de activiteiten:

1974-hedenVrijwilliger, bestuurslid en voorzitter van de Volleybalvereniging De Bevers in Lemelerveld. Betrokkene fungeerde tot 2000 als trainer van diverse teams. Hij initieert en organiseert het jaarlijks open volleybaltoernooi, waarbij hij de communicatie, indeling en sponsoring verzorgt.
1981-hedenRedacteur bij de wekelijkse dorpskrant De Lemelervelder en de website Sukerbiet.nl. Betrokkene fotografeert en schrijft nieuwsartikelen. Hij doet onderzoek naar de lokale geschiedenis en publiceert daarover.
1991-hedenVrijwilliger bij de Heilig Hartkerk te Lemelerveld. Betrokkene fungeert als huisfotograaf bij bijzondere gebeurtenissen en huldigingen. De foto’s plaatst hij op de website en hij zorgt ervoor dat alles bij de lokale media terecht komt.
2009-2012Lid van de Medezeggenschapscommissie bij de voormalige H. Hartschool in Lemelerveld.
2016-hedenVrijwilliger bij zorgcentrum Brugstede in Lemelerveld.
2019-hedenVrijwilliger bij de Stichting Natuurlijk Heidepark. Betrokkene ondersteunde bij de bouw van een nieuw hoofdgebouw met name bij het loodgieterswerk en de elektra. Daarnaast fungeert hij als fotograaf.

Koninklijke Onderscheiding voor Jan van Oene

Jan van Oene (70 jaar) uit Dalfsen is op woensdag 26 april 2023 onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Jan van Oene is sinds zijn jonge jaren actief als vrijwilliger. Al in 1970 begon hij als vrijwilliger bij de voetbalvereniging ASC’62 in Dalfsen. Hij begon als elftalleider en na een tijdje werd er, mede op eigen initiatief, een jeugdbestuur opgericht. Jan was voorzitter van het bestuur. Na de competitie werden grote jeugdtoernooien georganiseerd, waaraan verenigingen uit de wijde omgeving deelnamen. De basis van de huidige jeugdafdeling werd toen gelegd.

Daarnaast was Jan van Oene voor de Protestantse Gemeente Dalfsen actief als jeugdouderling en hielp hij bij het geven van catechisatie.

In 1988 werd Stichting Dalfsen Helpt Oost-Europa opgericht. Jan van Oene heeft geholpen bij de oprichting. De stichting had tot doel om de verdrukte mensen in Oost-Europa, na het vallen van het IJzeren Gordijn, te ondersteunen. Meerdere hulptransporten vonden plaats. Op initiatief van Jan van Oene werd er een lijnbus aangeschaft waarmee vrijwilligers en goederen werden vervoerd. Er werden veel vrijwilligers geënthousiasmeerd voor de stichting. Zijn inzet voor de stichting is van onschatbare waarde geweest.

Ook was Jan van Oene ruim 20 jaar actief voor de EHBO-vereniging Hoonhorst-Dalfsen. Naast zijn functie als kaderinstructeur werd Jan bestuurslid van de vereniging. De vereniging kende in die tijd moeilijke jaren. Jan van Oene heeft bijgedragen aan het vlot trekken van de vereniging tot een gezond en professionele vereniging. Zo kwam de inzet van hulpverlening bij evenementen weer op gang.

Sinds 2 jaar is Jan van Oene ook vrijwilliger voor de bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen.

Gezien de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten is Jan van Oene woensdag 26 april benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Op een rij alle activiteiten:

1970-1985Vrijwilliger bij de Voetbalvereniging ASC’62 te Dalfsen. Betrokkene heeft mede het jeugdbestuur opgericht en was voorzitter. Daarnaast was hij trainer en coach.
1984-1994Vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Dalfsen. Betrokkene was jeugdouderling en ondersteunde bij het geven van catechisatie.
1987-1995Secretaris van stichting Dalfsen Helpt Oost Europa. Betrokkene heeft bijgedragen aan de oprichting. Hij zamelde goederen in en begeleidde een tiental transporten.
2000-2022Bestuurslid/penningmeester/voorzitter van de EHBO vereniging Hoonhorst-Dalfsen. Betrokkene trad aan in een periode waarin de vereniging in zwaar weer verkeerde. Betrokkene leverde een belangrijke bijdrage aan het vlot trekken van de vereniging tot een gezond en geprofessionaliseerd bedrijf. Daarnaast was hij hulpverlener bij evenementen en instructeur.
2020-hedenVrijwilliger bij bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen

Koninklijke Onderscheiding voor Benny Damman

Benny Damman (72 jaar) uit Hoonhorst is op woensdag 26 april 2023 onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Benny Damman is een niet weg te denken vrijwilliger in Hoonhorst. Zowel Voetbalvereniging Hoonhorst als Stichting Potstal draaien op veel vrijwilligers uit het dorp. Benny Damman is daar één van. In 1995 is Benny begonnen als bestuurslid van Voetbalvereniging Hoonhorst en leidde hij diverse teams.

Als afgevaardigde van de voetbalvereniging stelde hij zich beschikbaar voor het bestuur van Stichting De Potstal. Gedurende de jaren 2013-2014 was Benny Damman actief lid van de bouwcommissie van de nieuwe Potstal; een dag vullende taak. Aansluitend was hij bestuurslid van 2014-2021 van stichting De Potstal. Dat het onderhoud van zowel de oude Potstal als het nieuwe sportpark De Potkamp hem (nog steeds) aan het hart gaat, blijkt uit zijn jarenlange inzet. Met zijn inzet, kennis van zaken, passie en liefde voor de voetbal mag van Benny Damman gezegd worden dat zijn bijdrage van grote maatschappelijke waarde is en van invloed is op de leefbaarheid in Hoonhorst.

Gezien de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten is Benny Damman woensdag 26 april benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Op een rij de activiteiten:

1990-hedenVrijwilliger bij en bestuurslid van de Stichting De Potstal te Hoonhorst, een sportcomplex dat onderdeel is van het Kulturhus De Mozaïek. Betrokkene is nauw betrokken geweest bij de diverse verbouwingen van een voormalige boerderij naar een sportzaal, later bij de sloop daarvan en de nieuwbouw van het huidige complex. Hij begeleidde de bouw en thans zet hij zich in voor het onderhoud van het gebouw en terrein.
1995-hedenVrijwilliger bij en bestuurslid (1995-2000) van Voetbalvereniging Hoonhorst. Betrokkene leidde diverse teams en draait kantinediensten. Hij onderhoudt het gebouw en het terrein en zette zich in voor de nieuwbouw van het complex.

Koninklijke Onderscheiding voor Herman van der Vegt

Herman van der Vegt  (75 jaar) uit Hoonhorst is op woensdag 26 april 2023 onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Herman van der Vegt is ruim 15 jaar lang vrijwillig actief bij diverse maatschappelijke en plaatselijke instanties en doelen. Bij de Emmanuelparochie in Hoonhorst is hij onder andere koster, collectant en vrijwilliger bij de verbouw en herinrichting van de Cyriacuskerk en de pastorie in Hoonhorst. Hij staat bekend als een betrokken persoon die dagelijks in en om de kerk te vinden is.

Herman van der Vegt is ook initiatiefnemer en medeoprichter van het Pastor Thomas Schoolfonds. Dit hulpproject ondersteunt kinderen in India om naar school te kunnen gaan.

Verder zet hij zich sinds 2009 in voor de Zonnebloem. Hij brengt wekelijks een bezoekje, haalt en brengt trouw mensen naar activiteiten en helpt waar nodig. Daarnaast is hij van 2010 tot en met 2019 vrijwillig begeleider geweest bij Set reizen. Zij organiseren begeleide vakanties voor meervoudig beperkte personen. Herman van der Vegt staat bekend als een fijne en betrokken man die met liefde en respect omgaat met de cliënten.

Al sinds 2014 is Herman van der Vegt actief lid van de Historische Kring Dalfsen. Voor de Historische Werkgroep Hoonhorst heeft hij boerderij- en veldnamenonderzoek gedaan in Hoonhorst. Daarnaast hielp hij bij het realiseren van een schuilhut voor wandelaars die ook dient als toeristisch informatiepunt.

Herman is ook voorzitter van de plaatselijke ouderenbond KBO-PCOB. Als vrijwilliger organiseert hij soosmiddagen, bezoekt hij leden en neemt deel aan vergaderingen van overkoepelende organisaties.

Bij Carnavalsvereniging De Hoonhakkers heeft Herman diverse functies in het bestuur vervuld. Ook heeft hij bijgedragen aan initiatieven om de vereniging van inkomsten te voorzien.

Gezien de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten is Herman van der Vegt woensdag 26 april benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Op een rij de activiteiten:

1995-hedenVrijwilliger bij en voorzitter/algemeen bestuurslid van Carnavalsvereniging De Hoonhakkers. Betrokkene was in 1999 Prins Carnaval, lid van de raad van elf en daarnaast medeorganisator van verschillende activiteiten.
2007-hedenVrijwilliger bij en koster van Cyriacus parochie in Hoonhorst. Betrokkene is daarnaast collectant, lid van de bouwgroep, coördinator van de flessenactie en lid van de pastoraatgroep.
2009-hedenOprichter en penningmeester van Stichting Pastor Thomas schoolfonds India.
2009-hedenVrijwilliger bij de Zonnebloem, afdeling Dalfsen. Betrokkene bezoekt wekelijks een gast, brengt cliënten naar activiteiten en helpt waar nodig
2010-2019Vrijwilliger bij Set reizen. Betrokkene was begeleider van meervoudig beperkten gedurende hun reis meerdere weken per jaar.
2014-hedenActief lid van de Historische Kring Dalfsen. Betrokkene heeft zich ingezet voor het project boerderij- en veldnamenonderzoek in Hoonhorst, waarbij de historie van de boerderijen uit de omgeving in kaart werd gebracht. Daarnaast heeft hij zich ingezet voor het realiseren van een schuilhut voor wandelaars.
2017-hedenVoorzitter van de Ouderenbond KBO PCOB in Hoonhorst.