NIEUWLEUSEN WEATHER

  DALFSEN – Ook in 2024 wil de gemeente Dalfsen de overlast van de eikenprocessierups beperken. We zetten vooral in op het herstel van het verstoorde natuurlijke evenwicht. Bestrijding door het wegzuigen van de rupsen, maar ook de preventieve bestrijding op kwetsbare locaties maken onderdeel uit van de aanpak. Dalfsen begint vanaf half april op verschillende locaties in de gemeente. De overlast die de brandharen vanaf mei kunnen veroorzaken wordt hiermee op kwetsbare locaties als scholen en fietsroutes voorkomen. De laatste twee jaren zien we een afname van het aantal nesten en meldingen. Het valt niet uit te sluiten dat dit mede veroorzaakt wordt door het beleid van de gemeente Dalfsen. Dit is erop gericht om natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups ruimte te bieden. Denk hierbij aan ecologisch bermbeheer en de koolmees nestkastjes.

  (Advertentie)
  Eikenprocessierups laat zich voorzichtig zien, gemeente Dalfsen start behandeling

  Preventieve behandeling gebeurt door het bespuiten van bomen met een bacteriepreparaat. Dit middel wordt met een boomnevelspuit hoog in de bomen aangebracht op het jonge eikenblad. De eikenprocessierupsen die hiervan eten gaan dood voordat hun brandharen overlast kunnen geven. Echter andere rupsen die in deze korte periode van het eikenblad eten sterven ook, wat niet goed is voor de biodiversiteit. Daarom bouwt Dalfsen deze wijze van preventief behandelen langzaam af. Daarnaast wordt samen met De Vlinderstichting gekeken naar de aanwezigheid van vlinders en hun rupsen. Door deze samenwerking voorkomt Dalfsen onnodige schade aan andere rupsen zoveel mogelijk.

  Werkwijze Dalfsen

  De behandeling met de nevelspuit moet op het juiste moment worden uitgevoerd en duurt van ’s ochtends tot ’s avonds. De bomen worden twee keer preventief behandeld, tussen de behandeling zit ongeveer twee weken. We bespuiten eikenbomen op gemeentelijke grond, voornamelijk op plaatsen waar veel mensen komen, zoals bij basisscholen, speeltuinen, sportvelden, zorgcentra en langs meerdere fietsroutes. Alle spuitroutes staan op www.dalfsenkaart.nl. De gemeente blijft de eiken controleren. In bomen waar toch volwassen eikenprocessierupsen verschijnen, halen we de rupsen en hun nesten op bepaalde locaties weg. Om niet in aanraking met de brandharen te komen, vraagt Dalfsen haar inwoners om nesten niet zelf weg te halen, maar ze te melden via www.dalfsen.nl/rups.

  Groen bermbeheer

  Door bermen en andere groenstroken zo te beheren dat ze een goede leefomgeving vormen voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups (zoals sluipwespen), herstellen we het natuurlijke evenwicht. Met veel groen en bloeiende kruiden en planten in uw eigen tuin, trekt u insecten en tuinvogels aan. Door nestkastjes op te hangen in de buurt van eikenbomen worden koolmezen, pimpelmezen en ook andere vogels gestimuleerd de eikenprocessierupsen op te eten. Zo proberen we met elkaar het natuurlijk evenwicht te herstellen.

  Meer informatie

  Informatie over de aanpak van de gemeente en veelgestelde vragen vindt u op www.dalfsen.nl/rups. Meer informatie over eikenprocessierupsen en de bestrijding ervan leest u op www.processierups.nu.

  Share.